Institut for Kultur og Læring

Invitation til konference om ny udsathed hos Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning inviterer til konference om ny udsathed

Mistrivsel, diagnose-eksplosion, præstationskultur, polarisering og social arv – hvad er der på spil? På konferencen sætter vi fokus på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge set i lyset af de vilkår og forandringer, der præger samfundet og ungdomslivet i dag.

Tidspunkt

25.11.2019 kl. 09.00 - 15.30

Beskrivelse

Mange unge i Danmark trives og har det godt. Man fristes næsten til at sige, at unge objektivt set aldrig har haft bedre muligheder end i dag, og i den seneste globale lykkemåling ligger Danmark blandt de højest placerede i verden. Samtidigt ser vi paradoksalt nok også, at oplevelsen af mistrivsel, udsathed og sårbarhed breder sig blandt et stort antal unge, ligesom at vi fortsat kæmper med et vedholdende antal meget udsatte unge, som står uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

På konferencen går vi på jagt efter forståelser af udsathed blandt unge og tager temperaturen på udsatheden i et af verdens rigeste og mest privilegerede lande. 

Konferencen tager afsæt i et nyt stort forskningsprojekt igangsat af Center for Ungdomsforskning i samarbejde med Det Obelske Familiefond, og vil danne ramme om lanceringen af projektet første vidensprodukt – en interviewbog, hvor 11 forskere giver deres bud på, hvordan vi kan forstå udsathed blandt unge i dag. Der vil være oplæg og debat med deltagelse af flere af bogens forskere, ligesom vi vil inddrage perspektiver, erfaringer og synspunkter fra unge, som selv har kæmpet med udsathed og mistrivsel.

Læs konferenceinvitation

Arrangør

CeFU - Center for Ungdomsforskning

Adresse

Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg Humletorvet 3 1799 København V

Mere information

https://www.cefu.dk/emner/nyt-fra-cefu/aktivitetskalender/25-november-konference-ny-udsathed.aspx

Mere om Kultur og Globale Studier