Institut for Kultur og Læring

Invitation til reception for Søren Frimann

Søren Frimann kan den 1. december 2019 fejre 25 års i statens tjeneste. I denne anledning inviteres kollegaer og venner til reception.

Tidspunkt

06.12.2019 kl. 14.00 - 16.00

Beskrivelse

Søren Frimann, ph.d. i organisationskommunikation, er lektor og forskningsgruppeleder i POLO (Processer Og Læring i Organisationer), Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Han har varetaget forskellige opgaver bl.a. studienævnsformand for efteruddannelserne (masterområdet) og næstformand i S.U. Han underviser og forsker i inden for områderne ledelsesudvikling, organisatorisk læring og aktionsforskning.

Tidligere har Søren været lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvor han har undervist og forsket inden for områderne organisationskommunikation, coaching, diskursanalyse og medieformidlet kommunikation.
 

Tilmeld dig receptionen senest 27. november 2019

Arrangør

Institut for Kultur og Læring

Adresse

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, lokale 3-136

Tilmelding inden

27.11.2019 kl. 12.00

Mere om Kultur og Globale Studier