Institut for Kultur og Læring

Online Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Online Konference: Unges deltagelse og medbestemmelse i hverdagslivets arenaer

Ungedeltagelse er over det hele. Ungeråd opstår, unge beboere laver udviklingsplaner for lokalområdet, ungepaneler nedsættes, når der sker ændringer i klubben og kommunen, unge inddrages, når politikkere eller NGO’er udvikler tiltag. Men giver den øgede deltagelse reelt unge stærkere positioner som medbestemmende i forhold, som vedrører deres hverdagsliv og deres liv i videre forstand? Det sætter vi spot på til CeFUs novemberkonference.

Tidspunkt

25.11.2020 kl. 09.00 - 15.30

Beskrivelse

Grundet corona-situationen omlægges vores konference ”Ungedeltagelse - endnu et buzzword eller øget reel indflydelse til unge?” d. 25. november 2020, til en online konference for alle deltagere. 

 

I dag, mere end 30 år efter vedtagelsen af FN børnekonvention, er børn og unges deltagelse en cementeret målsætning i det professionelle arbejde med unge. Accepten af unges ret og kompetencer til deltagelse er stålsat, og ambitioner om at inddrage unge i endnu højere grad bifaldes nærmest påfaldende entydigt blandt professionelle på tværs af ungdommens arenaer. Men har unge så egentlig fået mere indflydelse på deres eget liv og de forhold, de mest brændende ønsker at ændre? Kan de deltage på måder, som imødekommer deres engagement og måder at udtrykke sig på? Og hvad sker der, når deltagelse bliver en forpligtelse, som f.eks. på jobcenteret eller på uddannelsen? På konferencen zoomer vi ind på, hvordan det går med ungedeltagelsen, og hvordan det kan blive endnu bedre.

Med udgangspunkt i det netop afsluttede forskningsprojekt 'Når inddragelse gør en forskel (IBU)', som har fulgt seks udviklingsprojekter med støtte fra VELUX FONDEN, sætter vi på denne konference fokus på ungedeltagelse, når den er er initieret og rammesat af professionelle. Med deltagelse af forskere, professionelle og unge præsenteres og diskuteres, hvad der egentlig skal til for, at inddragelse kan gøre en forskel for unge. Konferencen vil både dykke ned i overordnede diskussioner af, hvad meningsfuld deltagelse er i unges egne perspektiver, og udfolde en række konkrete bud på og opmærksomhedspunkter til, hvordan professionelle på forskellige arenaer kan kvalificere deres arbejde med meningsfuldt at inddrage unge i forandrings- og beslutningsprocesser, som har betydning for dem selv og de fællesskaber, de indgår i.

Center for Ungdomsforskning fylder 20 år i år. Gennem alle 20 år har Centeret anlagt et ungeperspektiv i forskningen, og spørgsmålet om unges deltagelse og unges stemmer står derfor centralt i Centerets arbejde. Vi vil derfor afslutningsvis benytte anledningen til at markere Centerets jubilæum.

Kom og vær med i dagens diskussioner online og hør de spændende oplæg om unges deltagelse og medbestemmelse. Blandt oplægsholderne er Professor Barry Percy-Smith fra University of Huddersfield, Professor Hanne Warming og Lektor Kim Rasmussen fra Roskilde Universitet, Psykolog og freelancer Ida Koch, samt Lektor Maria Bruselius-Jensen og Lektor Anne Mette W. Nielsen fra CeFU.

Medlemmer af Foreningen Center for Ungdomsforskning har 10 gratis pladser til konferencen. Ligeledes er det gratis for bestyrelsesmedlemmer at deltage. Tilmelding via fripladser skal ske på mail til karlall@hum.aau.dk med info om navn, mailadresse og arbejdsplads/medlemsorganisation for de(n) tilmeldte.

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte forskningskoordinator Mette Stigaard Stenkjær på mss@hum.aau.dk eller konferencesekretær Karla Lyneborg Lassen på karlall@hum.aau.dk

Pris

800 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding inden

23.11.2020 kl. 13.36