Institut for Kultur og Læring

PhD forsvar af Anne-Birgitte Rohwedder

PhD forsvar af Anne-Birgitte Rohwedder

Tidspunkt

14.12.2021 kl. 12.00 - 15.00

Beskrivelse

TITEL:

Pædagogisk ledelse – hvad er meningen? Et aktionsforskningsstudie af implementeringen af ”observationer og feedback” på randers social- og sundhedsskole

 

Præsentation

Afhandlingen udforsker implementeringen af pædagogisk ledelse i form af ”observationer og feedback”. Det empiriske arbejde er gennemført som aktionsforskning på Randers Social- og Sundhedsskole i perioden 2016-2020.

I afhandlingen defineres pædagogisk ledelse som en moderne organisationsopskrift der må oversættes og konceptualiseres til lokale organisatoriske handlinger. Afhandlingen er baseret på antagelsen om, at implementeringen af ”observationer og feedback” kan begribes som en intraorganisatorisk translationsproces af organisatorisk meningsskabelse.

Afhandlingens forskningsmæssige interesse er følgelig at analysere sammenhængen mellem den intraorganisatoriske translationsproces og de konceptualiseringer, der formes, når organisationsopskriften ”observationer og feedback” oversættes lokalt.

Afhandlingens teoriudvikling er baseret på en bro som analyseteoretisk metafor for den intraorganisatoriske translationsproces. Det konkluderes, at ”broen” bygges af seks translationsstrukturer, som tilsammen rummer de meningsskabende mekanismer, der bidrager til at forme konceptualiseringen af ”observation og feedback” på Randers Social- og Sundhedsskole. Analysen peger på, at det er karakteren og vægtningen af translationsstrukturernes meningsskabende mekanismer, der i et komplekst og dynamisk samspil former konceptualiseringen af ”observationer og feedback”.

Afhandlingen identificerer fire idealtypiske konceptualiseringer af ”observationer og feedback”. Der er tale om rådgivning, fejlretning, monitorering og udforskning. Konceptualiseringen af ”observationer og feedback” er dog ikke ”eviggyldig”, men resultatet af den intraorganisatoriske oversættelse der, på et givet tidspunkt, synes at være den mest plausible, givet karakteren og vægtningen af de meningsskabende mekanismer. Afhandlingen sandsynliggør følgelig, at det er muligt at ændre på konceptualiseringen af ”observationer og feedback” ved at påvirke translationsstrukturernes meningsskabende mekanismer.

Pædagogisk ledelse og ”observationer og feedback” er ikke simple løsninger, der umiddelbart kan implementeres med samme effekt på alle skoler. Implementeringen af ”observationer og feedback” er derimod kompleks og afhænger af, hvordan skolens undervisere og ledere oversætter og skaber mening med opskriften. Afhandlingens teoridannelse gør det dog muligt for skoleledere at forholde sig analytisk og mere "strategisk" til den intraorganisatoriske oversættelsesproces.

INVITATION

 

BEDØMMELSESUDVALG:

  • Lektor Julie Borup Jensen, Aalborg Universitet (formand)
  • Ph.d. Lektor Lise Degn, Aarhus Universitet
  • Professor James Tommy Karlsen, Universitetet i Agder

 

VEJLEDER OG BI-VEJLEDER:

  • Professor Hanne Kathrine Kroghstrup, Aalborg Universitet
  • Seniorrådgiver Dorte Ågård, Aalborg Universitet

 

STED:

Randers Social- og Sundhedsskole, 8960 Randers SØ

Lokale: Festsalen Minervavej 47

 

Tilmelding

Tilmelding til ph.d. forsvaret, enten med fysisk tilstedeværelse eller online deltagelse sker via linket HER senest 4. december

Efter forsvaret vil Randers Social- og Sundhedsskole samt Institut for kultur og Læring være vært ved en reception

Pris

Gratis

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring