Institut for Kultur og Læring

PhD forsvar af Helle Rønn

PhD forsvar af Helle Rønn

Helle Rønn forsvarer hendes PhD-afhandling: Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi. Betydningen af forskellige kropslige relationer i fysioterapien

Tidspunkt

10.12.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Title

Krop og identitet i rehabiliteringen efter apopleksi. Betydningen af forskellige kropslige relationer i fysioterapien.

Resumé

Mange patienter beskriver det at blive ramt af en apopleksi som en pludselig og stor omvæltning i deres liv, hvor det efterfølgende kan være svært at (gen)finde en oplevelse af ejerskab og styring af egen identitet. Forskellige fysiske og kognitive følger af hjerneskaden kan gøre det svært for patienten at genkende sig selv, og mange patienter kan opleve sig forandret i forhold til relationen med andre. Forskellige studier peger på, at der i den nuværende rehabilitering mangler fokus på denne del af patienternes problemstillinger. Hensigten med dette forskningsprojekt er, gennem et longitudinelt studie med afsæt i kvalitative forskningsmetoder som interview og observation, at undersøge, hvordan der i den fysioterapeutiske praksis, som udgør en central del af rehabiliteringen, kan være muligheder for at supplere den nuværende praksis med et større fokus på patientens levede liv, med udgangspunkt i kroppens kundskab og patientens oplevelser af sig selv. Der er i projektet et særligt fokus på, hvordan der i relationerne i den fysioterapeutiske praksis, konstrueres forskellige betingelser for at støtte patienterne i deres identitets-arbejde i rehabiliteringen efter en apopleksi.

TILMELDING

Tilmelding til jma@hum.aau.dk. KUN ONLINE DELTAGELSE

Pris

Gratis

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Adresse

Kun Online deltagelse

Mere om Kultur og Globale Studier