Institut for Kultur og Læring

PhD forsvar af Jette Holt

PhD forsvar af Jette Holt

Jette Holt forsvarer hendes PhD-afhandling: At gøre ting med tal. En nexusanalystisk afdækning af overvågningssystemet HAIBA´s diskursive aflæsning. Ny update: Grundet de nyeste restriktioner for Nordjylland, bliver forsvaret kun afholdt online.

Tidspunkt

09.11.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Grundet de nyeste restriktioner for Nordjylland, bliver forsvaret kun afholdt online.

 

titel

At gøre ting med tal. En nexusanalystisk afdækning af overvågningssystemet HAIBA´s diskursive aflæsning.

Sammendrag

Overvågning og indsamling af sundhedsdata har været en almen accepteret praksis i folkesundhedssammenhæng, og indskriver sig hermed i diskursen om forebyggelse og kvalitet, der som nævnt over de sidste år har fået forstærket fokus. Hospitalserhvervede infektioner er således politisk i fokus, idet de er dyre for samfundet, belaster arbejdsgangene på sygehuset og påfører patienten lidelse. Til at understøtte dette blev det nationale automatiske overvågningssystem HAIBA (Hospital Acquired Infections dataBAse), som indsamler digitale data på fænomenet hospitalserhvervede infektioner lanceret i 2015. Der savnes imidlertid viden om, hvordan de infektionshygiejniske professionelle i de infektionshygiejniske enheder i hospitalsvæsenet i samspillet med en algoritme, som HAIBA skaber mening om forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner, og hvilke faktorer der påvirker denne meningsskabelse. Hvad ser mikrobiologen og hygiejnesygeplersken i data? Hvordan gør de ting med data?

 

Bedømmere:

  • Julia Zhukova Klausen, AAU (formand)
  • Eivind Engebretsen, Oslo Universitet, Norge (Online)
  • Leena Kuure, Oulu Universitet, Finland  (Online)

Vejleder

  • Inger Lassen

 

Tilmelding

Send mail til jma@hum.aau.dk for at modtage link til sessionen.

 

Pris

Gratis

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Adresse

online

Tilmelding inden

05.11.2020 kl. 23.59

Mere om Kultur og Globale Studier