Institut for Kultur og Læring

Tempo, trivsel og præstation – ny og klassisk udsathed i ungdomslivet

Tempo, trivsel og præstation – ny og klassisk udsathed i ungdomslivet

Konferencen sætter fokus på den stigende mistrivsel i ungdomslivet. Der er tale om en afslutningskonference for forskningsprojektet ’Ny udsathed’ i ungdomslivet'. Bag arrangementet står Cefu - Center for Ungdomsforskning ved Institut for Kultur og Læring, AAU.

Tidspunkt

25.11.2021 kl. 09.30 - 16.00

Beskrivelse

ny udsathed i ungdomslivet

Statistik efter statistik beretter om stigende mistrivsel blandt unge. Offentlige udgifter i kommunerne til trivselsområdet vokser og antallet af henvendelser i psykiatrien ligeså. Meget peger i retning af, at vi er nødt til at gøre noget, for at de unges trivsel kan blive bedre.

Men hvad er egentlig på færde? Hvordan kan vi med afsæt i sociologien og socialpsykologien forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag? Hvilke ungdomsliv, fortællinger og sammenhænge gemmer sig bag tallene? Hvor er der grund til bekymring og handling, og hvor er der grund til at mane til besindelse og ro?

Disse spørgsmål har vi igennem et tre-årigt forskningsprojekt i samarbejde med Det Obelske Familiefond søgt at tage livtag med. Dem ønsker vi på denne konference at dele med jer. Forskningsprojektets kvantitative og kvalitative analyser og resultater danner afsæt for den afsluttende konference, hvor vi også er så heldige at få besøg af en af de store internationale stjerner på den sociologiske himmel, den tyske professor Hartmut Rosa. Han vil på konferencen præsentere sine analyser af det senmoderne højhastighedssamfund, bringe os tættere på en forståelse af den udbredte oplevelse af øget acceleration og tidspres, som kan føre til fremmedgørelse, stress og udbrændthed i det enkelte menneskes liv og give bud på, hvor vi bør bevæge os hen.

Ud over oplæg og debat med deltagelse af forskerne bag forskningsprojektet, vil du på konferencen møde unge, som selv har kæmpet med udsathed og mistrivsel og høre deres perspektiver, erfaringer og synspunkter, ligesom vi har inviteret en række fagpersoner, som vil bidrage med deres viden om, hvordan vi institutionelt kan arbejde for at skabe større trivsel blandt unge.

hent program som pdf

Program

09.30 - 10.00 - Kom og få en croissant og en kop morgenkaffe

 

10.00 - 10.15 - Vi byder velkommen, introducerer dagens tema og fortæller kort om CeFU

10.15 - 10.30 - Mød nogle af de unge, som det hele handler om.

Moderator Lektor Anne Görlich, Center for Ungdomsforskning

10.30 - 11.00 - Udsathed i ungdomslivet i dag.

Undersøgelsens pointer og konklusioner ved Lektor Mette Pless, Center for Ungdomsforskning og Professor Noemi Katznelson, Centerleder ved Center for Ungdomsforskning

 

11.00 - 11.20 - Pause - med frugt til kaffen

 

11.20 - 12.00 - Growing Up in the Age of Social Acceleration: Between the Imperatives of Parametric Optimization and the Longing for Resonance. 

Oplæg ved Professor Dr. Hartmut Rosa, Friedrich Schiller Universitetet, Jena

12.00 - 12.20 - Hvordan får vi tempoet ned?

Debat mellem Hartmut Rosa, forskerteamet og konferencedeltagere

 

12.20 - 13.20 - Skøn mad og godt selskab

 

13.20 - 13.50 - Mistrivslens forskellige forløb.

Yderligere konklusioner, pointer og nuancer fra undersøgelsen ved Professor Noemi Katznelson, Centerleder ved Center for Ungdomsforskning og Lektor Anne Görlich, Center for Ungdomsforskning

13.50 - 14.20 - Hør hvad de unge mener, der skal til for at skabe mere trivsel.

Panelsamtale med unge fra Sind Ungdom, Modstrøm m.fl. Moderator Lektor Anne Görlich, Center for Ungdomsforskning

 

14.20 - 14.40- Kaffepause med kage og frugt

 

14.40 - 15.10 - Indenfor, udenfor eller på kanten – om unges trivsel og mistrivsel i sociale relationer

Ved Lektor Maria Bruselius, Center for Ungdomsforskning

15.10 - 15.50 - Hør hvad de fagprofessionelle mener, der skal til for at skabe mere trivsel særligt i uddannelsessystemet

Panelsamtale med Anne Sophie Madsen, områdechef for ungdomsuddannelse hos EVA; Christian Lund, national rådgivningschef i headspace; Lone Grosen, skoleleder på Hasle skole og Lektor Maria Bruselius, Center for Ungdomsforskning. Moderator Lektor Mette Pless, Center for Ungdomsforskning

15.50 - 16.00 - Hvad går vi hjem med af nye indsigter?

Ved Professor Noemi Katznelson, Centerleder ved Center for Ungdomsforskning

---

Yderligere information

Praktisk information

Bemærk venligst

Der vil blive taget billeder og videoer ved konferencen. Når du tilmelder dig konferencen, accepterer du samtidig, at du kan komme med på situationsbilleder/videoer fra dagen (ikke nærbilleder). Billederne og/eller videoerne vil blive brugt ved den efterfølgende omtale af konferencen på Center for Ungdomsforsknings hjemmeside samt CeFU's sociale medier. Har du spørgsmål til vores brug af billeder/videoer - eller ønsker du at få fjernet et billede/video, kan du kontakte Louise Ahlskog, lmea@hum.aau.dk

Har du spørgsmål til konferencen?

Skriv til Amalie Frimodt-Møller på cefutilmelding@hum.aau.dk eller Mette Stigaard Stenkjær på mss@hum.aau.dk

...

Pris

2.595,- inkl. moms. Prisen er med forplejning

Arrangør

CeFU - Center for Ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet København

Adresse

Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmelding inden

19.11.2021 kl. 00.00

Tilmeld dig til

cefutilmelding@hum.aau.dk

Mere information

www.cefu.dk