AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Forskeruddannelsesprogrammer ved Institut for Kultur og Læring

Interdisciplinære Diskursstudier

Ph.d.-programmet Interdisciplinære Diskursstudier (InterDisc), Institut for Kultur og Læring, AAU

Ph.d.-programmet Interdisciplinære Diskursstudier (InterDisc) tiltrækker ph.d.-studerende, der interesserer sig for at undersøge gældende samfundsdiskurser i bredeste forstand fra et interdisciplinært, transdisciplinært eller post-disciplinært perspektiv. Begrebet diskurs dækker over en eller flere af de mange måder hvorpå vi anvender sprog, herunder bl.a. som skrift, tale, tavshed, billeder, kropssprog, materialiteter og musik. Det omfatter også et socialkonstruktionistisk perspektiv hvor betydning, relationer og identiteter forhandles gennem sociale aktørers handlinger og handlemønstre. Med forankring i den problem-baserede læringsmodel tilbyder Ph.d.-programmet InterDisc et stimulerende lokalt og internationalt forsknings- og læringsmiljø, hvor forskningsideer og –problemer deles med andre. Programmet er et samarbejde mellem to institutter på det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet: Institut for Kommunikation og Institut for Kultur og Globale Studier. 

Læs mere om InterDisc

Kultur og Globale Studier

Ph.d.-programmet Kultur og Læring, AAU

Ph.d.-programmet Kultur og Globale Studier er et tværfagligt forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende, som forsker inden for rammen af kultur og globalisering i et nutidigt såvel som historisk perspektiv. Programmet inkluderer humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til kultur og globale studier og forskningsområderne dækker politiske, socioøkonomiske og kulturelle processer på lokalt, nationalt, transnationalt og globalt plan. Ph.d.-projekter på Kultur og Globale Studier undersøger emner, som er væsentlige for forståelsen af historiske og nutidige aspekter ved samfundsprocesser, herunder deres oprindelse, sammenhænge, konflikter og konsekvenser. Forskningstemaer spænder fra transnationale fænomener og internationale forhold, regionale og interkulturelle spørgsmål til udskiftelige identiteter og hverdagsliv erfaringer. 

Læs mere om Kultur og Globale Studier

Education, Learning and Philosophy

The PhD programme Education, Learning and Philosophy, Department of Culture and Learning, AAU

The PhD programme ’Education, Learning and Philosophy’ is a cross-faculty research education programme under the research schools at the Faculty of Humanities and Faculty of Social Sciences.

The programme focuses on education, teaching and learning with particular emphasis on adults. There will be touched upon different research problems regarding the development of organisations including management and evaluation, sociology of education, didactics, workplace learning, university pedagogics, IT-based education and the educational framework for the development of innovative competencies. The goal of the programme is to establish the best possible professional and social framework for supporting both the course of study and academic development of the PhD students.

Læs mere om Education, Learning and Philosophy

Ph.d. håndbog
Institut for Kultur og Læring ・ Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst ・ A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV・ Tlf.: 9940 8005 ・E-mail: kultur-laering@hum.aau.dk
P-nr. Aalborg: 1003403162, P-nr. København: 1017491810・ CVR/VAT-nr.: DK 29102384