Institut for Kultur og Læring

Grøn Omstilling

Om indsatsen

Klima og grøn omstilling er temaer, der efterhånden optager os alle som borgere og mennesker på forskellig vis. Klimaet er i krise. Klimaet er i ændring, hvilket skaber udfordringer verden over. Klimaet er blevet en global aktør, der griber ind i samfund og menneskeligt liv, på forskellige måder i forskellige lokaliteter. Klimaets forandring leder til forventninger og krav om grøn omstilling i forskellige former og konstellationer overalt på kloden. Begge fænomener - klima og grøn omstilling kalder på humanistisk forskning og dens vigtige, mangfoldige bidrag. Der er behov for at stille etiske, kvalitative, værdifokuserede og retfærdighedsmæssige spørgsmål til vores levevis, og der er brug for et bæredygtigt fokus ifm. produktion, forvaltning, forbrug, rejseaktivitet, klimaudfordringer etc.  

Indsatsen HUM Klima og Grøn Omstilling samler forskere der arbejder med klima og grøn omstilling, og skaber opmærksomhed på den brede vifte af emner og perspektiver, som Institut for Kultur og Læring beskæftiger sig med. Målet er at styrke instituttets forskning på områderne klima, bæredygtighed og grøn omstilling. Samtidigt udgør HUM Klima og Grøn Omstillings hjemmeside en platform, som synliggør de humanistiske perspektiver på disse tre områder.  

Mere om Grøn Omstilling

Kontakt

Videnskabelige assistenter
 


Ane Slot Sørensen

E-mail: aness@hum.aau.dk 

 


Pernille Christina Paulsen

E-mail: pernillecp@hum.aau.dk  


Kroghstræde 3, 4.217
9220 Aalborg Ø