Institut for Kultur og Læring

Nyhed

Institut for kultur og Læring samler indsatsen om den grønne omstilling

Institut for kultur og Læring samler indsatsen om den grønne omstilling

Klima, bæredygtighed og grøn omstilling er temaer, der optager os alle som borgere. At klimaet er i krise, ved vi alle fra den daglige nyhedsstrøm, og det skaber problemer og udfordringer verden over. Institut for Kultur og Læring samler nu sine forskere i et netværk, der skal give overblik, styrke grøn forskning samt formidle resultaterne på en ny hjemmeside.

Lagt online: 30.09.2021

KLIMA OG HUMANISTISK FORSKNING

Ved Dorte Larsen, kommunikationsmedarbejder

Indsatsen ’HUM Klima og Grøn Omstilling' samler de forskere på Institut for Kultur og Læring, der arbejder med klima, bæredygtighed og grøn omstilling - eller blot har interesse i emnerne. Målet er at styrke den humanistiske forskning inden for området og at skabe opmærksomhed om de emner og perspektiver, som forskernes arbejde bidrager med. En ny hjemmeside skal være med til at synliggøre de humanistiske perspektiver på områderne Klima, bæredygtighed og grøn omstilling.

Klimaets forandring leder til forventninger og krav om grøn omstilling i forskellige former og konstellationer overalt på kloden. Begge fænomener - klima og grøn omstilling kalder på humanistisk forskning og dens vigtige, mangfoldige bidrag. Det humanistiske forskningsområde udmærker sig bl.a. ved evnen til at stille etiske, kvalitative, værdifokuserede og retfærdighedsmæssige spørgsmål til vores levevis.

workshop i netværket er netop afholdt

Lill Rastad Bjørst, lektor AAU

Lektor Lill Rastad Bjørst gav på den første workshop i netværket et kort historisk tilbageblik på begrebet bæredygtighed. Lill fortalte blandt andet:

”I klimaforskningen i dag mangler der fokus på den menneskelige dimension, og der er et akut behov for SSH-klimaforskning. I klimaforskningen er der behov for tværfaglige initiativer, og her har AAU jo særlige fortrin i forhold til at arbejde på tværs af forskningsfelter”, sluttede Lill Rastad Bjørst.

Keld Thorgård, Institutleder, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Herefter tog Institutleder Keld Thorgård ordet og fremhævede især følgende:

”Vi ved, at klimaforandringerne er her, og klima betyder noget for os mennesker. Klimaforandringerne sætter sit aftryk på mange forskellige måder, som afspejler sig i den forskning, der finder sted både her på instituttet og på tværs af SSH. I netværket samler og koordinerer vi nu indsatsen noget bedre inden for feltet. Vi gør det bl.a. for at stimulere samarbejdet på tværs af instituttet men også for at stimulere samarbejdet med andre forskningsmljøer og andre eksterne samarbejdspartnere", sluttede Keld Thorgård.

Præsentation af seks grønne forskningsprojekter

På workshoppen præsenterede seks forskere deres arbejde med temaer, der er relateret til klima og grøn omstilling. Præsentationerne var med til at kaste lys over, hvad der bliver forsket i inden for det grønne område på Institut for Kultur og Læring og to andre SSH-institutter. De seks perspektiver, der blev præsenteret var følgende:

 • Jesper Willaing Zeuthen, Institut for Politik og Samfund: 
  “Totally Green. Green as a development model in an authoritarian state.”
   
 • Jens Kirk, Institut for Kultur og Læring:
  “Grønne omstillinger og engelsk samtidslitteratur”
   
 • Lill Rastad Bjørst, Institut for Kultur og Læring:
  “FACE-IT - The Future of Arctic Coastal Ecosystems - Identifying Transitions in Fjord Systems and Adjacent Costal Areas”
   
 • Laura Bang Lindegaard, Institut for Kultur og Læring:
  “Travelling together”
   
 • Anders Horsbøl, Institut for Kommunikation og Psykologi: 
  “Mennesker, klima og grøn omstilling”
   
 • Astrid Oberborbeck Andersen, Institut for Kultur og Læring:
  ”Muskox Pathways: Ecologies and Resources in Greenland”. Astrid sendte en videohilsen fra sit feltarbejde i Grønland og opfordrede til, at man deltager i The Network for Global Justice and the Environmental Humanities. 

Lill Rastad Bjørst: om forskningsprojektet FACE-IT

 

Fundingmuligheder og det videre forløb

Deltagerne blev til slut oplyst om mulighederne for funding og EU-midler, idet fundingrådgiver Esben Hjuler fra kontoret for Fundraising og Projektledelse holdt oplæg på workshoppen.

Næste arrangement i netværket er i november, hvor fokus bliver på erhvervsrettet samarbejde i forhold til private og offentlige virksomheder og organisationer.

Kontaktpersoner på Institut for Kultur og Læring

 

Mere om Grøn Omstilling