Institut for Kultur og Læring

medlemmer af IRGIC - Interdisciplinære Kulturstudier

Gunhild Agger

Gunhild Agger

Gunhild Agger (f. 1945), dr. phil. og professor mso i dansk mediehistorie ved Aalborg Universitet. Hun forsker og underviser i mediehistorie, genreteori- og analyse, film- og tv-æstetik, krimigenrer, bestseller- og blockbusterkultur samt national identitet i en globaliseret sammenhæng. Har udgivet disputatsen Dansk tv-drama. Arvesølv og underholdning (2005) og redigeret Medieteoretisk leksikon. Leder af forskningsprojekt om Skandinavisk krimi og krimijournalistik 2007-10

E-mail | Se mere...

Pablo Cristoffanini

Pablo Cristoffanini

Pablo Cristoffanini (f. 1952) er cand. mag. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Siden 1996 lektor på Aalborg Universitet på Institut for Kultur og Globale Studier. Hans vigtigste forskningsområder er kultur og transnationalisme og film, forbrug og kultur i Latinamerika. Blandt hans publikationer kan nævnes "Estereotipos y mitos: La representación de los latinos en el cine latinoamericano" (2007), "La utopía del consumo en Chile: Un paradigma unidimensional de modernidad" (2007), "Den postmoderne konstruktivismes inkongruenser: kultur, identiteter og subjekter i Latinamerika" (2011), "Shopping Malls y alimentación rápida: ¿Americanización o mundialización de la cultura en América Latina?" (2011).

E-mail | Se mere...

Anker Gemzøe

Anker Gemzøe

Anker Gemzøe (f. 1945), mag. art., dr. phil. og lektor m.s.k. i Dansk ved Aalborg Universitet. Han har udgivet Metamorfoser i Mellemtiden. Studier i Svend Åge Madsens forfatterskab 1962-86 (1997) samt bøger og artikler på flere sprog om bl.a. arbejderlitteratur og -kultur, modernisme, metafiktion, intertekstualitet, Michail Bachtin og en lang række klassiske og moderne forfattere, mest nordiske. Medredaktør og medforfatter af bl.a. Metafiktion – selvrefleksionens retorik (2001), Modernismens historie (2003), Fortællingen i Norden efter 1960 (2004), Deutschstunde: Tysk kulturimport i Danmark efter 1945 (2007), Kaj Munks dramatik i teaterhistorisk optik (2011).

E-mail | Se mere...

Peter Stein Larsen

Peter Stein Larsen

Peter Stein Larsen (f. 1959), dr.phil., ph.d. og professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Anmelder ved Kristeligt Dagblad. Har skrevet Poesiens ekspansion (2015), Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011), Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Modernistiske outsidere (1998) og Digtets krystal (1997) samt været medredaktør af Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011), Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009), Stedet (2008), Litterære metamorfoser (2005) og Modernismens historie (2003).

E-mail | Se mere...

 

Helle Thorsøe Nielsen

Helle Thorsøe Nielsen (f. 1977), ph.d.-stipendiat ved Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet. Cand. Mag. i dansk. Medredaktør af tidsskriftet Akademisk Kvarter og formidlingstidsskriftet Kulturkapellet. Arbejder på et ph.d.-projekt om globale og transnationale diskurser i dansk film med særligt fokus på æstetiske manifestationer af kulturel identitet. Primære interesseområder er film, kulturanalyse, fiktionsontologi og -æstetik.

E-mail | Se mere...

Mia Rendix

Mia Rendix (f. 1976), ph.d. og mag. art. i litteraturvidenskab, adjunkt ved Københavns Universitet. Har bl.a. publiceret Tragedie og det tragiske som oppositionel modus til de europæiske dimensioner (2009). Forskningsområdet er primært amerikansk litteratur og teater med særligt fokus på den amerikanske renæssance og modernisme samt dramaet som tragisk genre. Er pt. fuldtidstilknyttet et europæisk HERA-projekt, Cultivate, hvor hun undersøger digitaliseringen som en ny æstetik og 'Bildung' i Amerika og Europa ud fra et transatlantisk perspektiv. Medredaktør af tidsskriftet Mediekultur.

E-mail | Se mere...

Jeppe Klitgaard Stricker

Orlov 2016-2017.

Jeppe Klitgaard Stricker (f. 1979), cand.mag. i engelsk og dansk og ph.d.-studerende på deltid ved Aalborg Universitet. Hans primære forskningsområde er Word & Music Studies, og projektet 'Musical Composition in Contemporary British Fiction' vejledes af Jens Kirk, AAU, og Peter Dayan, Edinburgh University. Han deltager i forskellige internationale fora og er medlem af The International Association for Word and Music Studies. Det seneste essay ’Musical Form in the Novel: Beyond the Sonata Principle’ er udgivet på Brill | Rodopi i 2016. 

E-mail | Se mere...

Lynge Stegger Gemzøe

Lynge Stegger Gemzøe

Lynge Stegger Gemzøe (f.1984), ekstern lektor ved Aarhus og Aalborg Universitet, cand.mag. i medievidenskab & retorik og formidling fra Aarhus Universitet. Hans arbejde kredser omkring sammenlignende tekst- og produktionsanalyser af film og tv flere lande imellem med fokus på remakens form og udtryk samt kulturelle ligheder og forskelle. Har senest bidraget med artikler til Akademisk Kvarter og en antologi om slutningens form og udtryk.

Mail

Hanne Tange

Hanne Tange

Hanne Tange (f. 1971), ph.d. og lektor i Engelsk og Globale Studier ved Aalborg Universitet. Hun forsker inden for områderne kulturstudier, interkulturel læring og internationalisering. Hun har blandt andet udgivet artikler om sprog og identitet, skotsk kulturel nationalisme og kulturel repræsentation. Ph.D. afhandlingen Writing the nation (Glasgow 2001) behandler konstruktionen af ”Skotland” i skotsk litteratur fra perioden 1919 til 1939.  

E-mail  |  Se mere...

Peter Dayan

Peter Dayan (born 1958), DPhil, is Obel Visiting Professor in the Department of Culture and Global Studies, Aalborg University, and Professor of Word and Music Studies at the University of Edinburgh. His first research field was French literature in the 19th century. Recently, he has been working on the relationship between music, poetry, and visual art in the 20th century, especially in the Dada movement. His latest book is Art as Music, Music as Poetry, Poetry as Art (2011); since then, he has written articles on Mallarmé and ecopoetics, words in the music of Jean-Claude Risset, the history of Wagnerism in French poetry and in Dadaism, and the “Chat noir” cabaret in Montmartre, amongst others.

E-mail  |  See more...

Steen Ledet Christiansen

Steen Ledet Christiansen

Steen Christiansen (f. 1974), ph.d. og lektor i engelsk litteratur, medier og kultur ved Aalborg Universitet. Hans arbejde fokuserer primært på medieteori, og han har for nylig udgivet artikler om lyd i Ponypool og om transgressiv repræsentation i Black Swan. Andre forskningsinteresser inkluderer hauntologi og post-film. Medredaktør af Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011).

E-mail | Se mere...

Camelia Elias

Camelia Elias (f. 1968), ph.d. og lektor i amerikanske studier ved Roskilde Universitet. Hun har publiceret flere bøger, hvis emner spænder fra genre-, litteratur- og kulturteori til film, digt, og ’creative writing’. Udover feltet amerikanske studier forsker hun også i tarot som kulturtekst og i shamanisme.

E-mail | Se mere...
 

Brian Graham

Brian Graham

Brian Graham (f.1970), ph.d. og adjunkt i engelsk litteratur, medier og kultur ved Aalborg Universitet. Hans første monografi, The Necessary Unity of Opposites (2011), er et studie af Northrop Frye, særligt Fryes dialektiske tanker. Han arbejder med litteratur- og kulturteori, og har indledt ny forskning om den engelske digter William Blake. Han skriver også om populærkultur, senest om “fictions of the apocalypse”. Graham har også arbejdet med skønlitteratur, og i 2011 blev hans første skønlitterære værk udgivet.

E-mail | Se mere...

Jens Lohfert Jørgensen

Jens Lohfert Jørgensen

Jens Lohfert Jørgensen (f. 1968). Ph.d. og adjunkt i dansk litteratur ved Aalborg Universitet. Arbejder med i nordisk litteratur i det 19. og 20. århundrede i dens nationale og internationale politiske, kulturelle og idéhistoriske kontekster. Er især interesseret i forholdet mellem litteratur og naturvidenskab, i romanformen, i litteraturhistoriografi og kulturfænomenologi som metode. Har senest publiceret artiklerne 'Litteraturens skabende viden' i Edda vol. 111 nr. 3 og 'In Search of Vitality' i Neophilologus vol. 94 nr. 2. Leder af forskningsnetværket Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine.

E-mail | Se mere...

Peder Kaj Pedersen

Peder Kaj Pedersen

Peder Kaj Pedersen (f. 1948), lektor i musikvidenskab ved Aalborg Universitet. Har publiceret artikler og antologibidrag om emner inden for dansk musikhistorie i det 20. Århundrede, har bidraget med en lang række artikler til Gads musikleksikon (2003) og udgivet en række værker i den kildekritiske udgave af Niels W. Gade Works. Medredaktør af Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009) og Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011).

E-mail | Se mere...

Robert W. Rix

Robert W. Rix (f. 1970), ph.d. og lektor i britisk litteratur og kultur ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet. Har udgivet bredt om praktisk talt alle aspekter af det attende århundrede, bl.a. litteratur, religion, kultur, politik og leksikologi. Han har især koncentreret sig om poeten og maleren William Blake og udgivet monografien William Blake and the Cultures of Radical Subcultures (2007). I de senere år har han udgivet flere artikler og en antologi om genopdagelsen af nordisk mytologi og skjaldelitteraturens indflydelse på den britiske romantik.

E-mail | Se mere...

Bent Sørensen

Bent Sørensen

Bent Sørensen (f. 1958), ph.d. og lektor i engelsk ved Aalborg Universitet, med speciale i tekstteori og amerikansk teksthistorie. Han underviser endvidere i kulturforståelse og 'creative writing'. Han er præsident for den internationale sammenslutning PSY-ART – The Organization for the Psychological Study of the Arts – og medredaktør af det videnskabelige tidsskrift af samme navn. Medredaktør af Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009).

E-mail | Se mere...

Tobias Skiveren

Tobias Skiveren (f. 1987) cand.mag i dansk og anvendt filosofi samt ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet. Fast anmelder ved Nordjyske Stiftstidende. Har tidligere forsket i forfatterskolelitteratur, surrealisme, litteraturhistoriografi, økokritik m.m. og arbejder i øjeblikket med forholdet mellen litteratur, krop og minoriteter ud fra et postkonstruktivistisk perspektiv. Har senest udgivet artiklerne “Dansklærere i alle institutioner, foren jer!” i Dansk Noter (nr. 3, 2014) og “Eske, naturligvis!” i Passage (nr. 70, 2013) og er endelig sammen med Martin Gregersen forfatter til bogen Det åbne redskabsskur. Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske forfatterskolelitteratur (2013).

E-mail  |  Se mere...

Jakob Schweppenhäuser

Jakob Schweppenhäuser (f. 1983), ph.d. fra Aarhus Universitet, postdoc ved Aalborg Universitet. Har bl.a. skrevet artikler om forskellige former for mundtlig poesi: sangtekster, rap, salmedigtning og digtoplæsning. Interesserer sig især for forholdet mellem mundtlighed og skriftlighed og mellem sprog og musik.

E-mail  |  Se mere...

Jørgen Riber Christensen

Jørgen Riber Christensen (f. 1952), lektor i digital æstetik ved Aalborg Universitet. Cand.mag. et phil. i engelsk, kunsthistorie, film- og medievidenskab. Forskningsinteresser er medier, kunst, æstetik, britisk og amerikansk litteratur og kulturteori. Har udgivet bøger og artikler inden for forskningsområderne. Er medredaktør af Akademisk kvarter.

E-mail | Se mere...

Mirjam Gebauer

Mirjam Gebauer

Mirjam Gebauer (f. 1972), ph.d. og lektor i tysk litteratur og kultur ved Aalborg Universitet. Har skrevet artikler om migration og transkulturalitet i tysksproget litteratur, selvbiografi, DDR-litteratur og kriminalromanen. Forsker aktuelt i økologi og litteratur. Har udgivet bogen Wendekrisen. Der Pikaro im deutschen Roman der 1990er Jahre (2006) og sammen med Pia Schwarz Lausten redigeret antologien Migration and Literature in Contemporary Europe (2010).

E-mail | Se mere...

Kim Toft Hansen

Kim Toft Hansen

Kim Toft Hansen (f. 1977), ph.d. og studieadjunkt ved Aalborg Universitet. Han har været medredaktør på antologien Fingeraftryk. Studier i krimi og det kriminelle (2010) og Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011) og har senest udgivet bogen Mord og metafysik – Det absolutte, det guddommelige og det overnaturlige i krimien (2012). Han er medredaktør for forskningstidsskriftet Akademisk kvarter og redaktør for formidlingstidsskriftet Kulturkapellet. Han har desuden udgivet et utal af anmeldelser af litteratur, film, teater og faglitteratur.

E-mail | Se mere...

Jens Kirk

Jens Kirk

Jens Kirk (f. 1961), ph.d. og lektor i engelsk litteratur og kultur ved Aalborg Universitet, hvor han underviser og forsker i britisk litteratur og kultur på og uden for Internettet. Har bl.a. udgivet "Fiktion i Flash" i Tidskrift för Litteraturvetenskap (2009), "Literary Culture in the Age of the Internet" i Literatura (2007) og "'No, you've not lost your way:' Fans, Fan Fiction, and Literary Traffic on the Web" i Kulturtrafik: Æstetiske udtryk i en global verden (2011). Arbejder i øjeblikket med aspekter af fodgængerens litteratur- og kulturhistorie.

E-mail | Se mere...

Louise Mønster

Louise Mønster

Louise Mønster (f. 1972), ph.d. og lektor i dansk og nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Hun har udgivet bl.a. Ny nordisk. Lyrik i det 21. århundrede (2016), Mødesteder. Om Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts poesi (2013) samt Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik (2009), ligesom hun har været medredaktør af en lang række antologier. Hun er i redaktionen for det litterære tidsskrift Passage samt det nystartede Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

E-mail | Se mere...

Ernst-Ullrich Pinkert

Ernst-Ullrich Pinkert (f. 1944), dr. phil., medlem af Dansk PEN; i perioden 1969-1976 lektor i tysk i Sverige og Frankrig, fra 1976 docent i tysk ved Aalborg Universitet, leder af Center for Dansk-Tysk Kulturtransfer. Han har skrevet bøger og videnskabelige artikler om de tysksprogede landes litteratur og kultur og om de dansk-tyske kulturrelationer. Seneste bogudgivelser er Arthur Schnitzler - Gustaf Linden. Ein Briefwechsel (Wien 2005), Deutschstunde. Tysk kulturimport i Danmark (Wien 2007), Brechts Söhne (Frankfurt/M. 2008). Medredaktør af Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009).

E-mail | Se mere...

Jan T. Schlosser

Jan T. Schlosser

Jan T. Schlosser (f. 1972), ph.d. og lektor i tysk ved Aalborg Universitet. Har skrevet artikler og bøger om dansk-tysk kulturtransfer (Text & Kontext-Sonderreihe, bd. 48 og 50) samt om tysksproget litteratur i det 19. og 20. århundrede, især om Ernst Jünger, Joseph Roth, Wolfgang Borchert og Siegfried Lenz, om DDR-litteraturen samt om dilettantisme-problematikken.

E-mail | Se mere...

Rasmus Dahl Vest

Rasmus Dahl Vest arbejder på et ph.d.-projekt med arbejdstitlen Poesi IRL – samtidspoesiens rolle og placering i den digitale tidsalder. Projektets tese er, at samtidspoesien er blevet en del af den trans-mediale distribution af sprog, som udgør den digitale tidsalders sociale sfære. Denne situation forsøger jeg i projektet at beskrive ved at arbejde med følgende problemstillinger: "Hvad sker der med poesien, når livet medieres?", og "Hvad er der sket (og hvad sker der) med poesien i takt med, at den trækkes ind i det "virkelige" liv?".

Hans forskningsinteresser ligger i forlængelse af ovenstående inden for følgende emner: postproduktion, remediering, forholdet mellem det offentlige|kollektive og det private|personlige, tværmedialitet og forholdet mellem politik, placering og poesi.

E-mail | Se mere...

Martin Gregersen

Martin Gregersen

Martin Gregersen (f. 1988) cand.mag i dansk og anvendt filosofi samt ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet. Har tidligere forsket i forfatterskolelitteratur, surrealisme, litteraturhistoriografi, økokritik, posthumanisme, nymaterialisme m.m. og arbejder i øjeblikket på at kortlægge og udforske, hvordan litteraturen både på et form- og indholdsmæssigt plan indgår i undersøgelsen og diskussionen af den økologiske tanke. Hensigten er at skitsere og fremanalysere en række karakteristika for økolitteraturen eller mere præcist det, projektet kalder for "den transmaterielle litteratur".

Har senest udgivet artiklen "Eske, naturligvis!" i Passage (nr. 70, 2013) og er desuden sammen med Tobias Skiveren forfatter til bogen Det åbne redskabsskur. Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske forfatterskolelitteratur (2013).

E-mail | Se mere...

Mikkel Jensen

Mikkel Jensen

Mikkel Jensen (f. 1984), ph.d.-stipendiat ved Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet. Cand.mag. i Engelsk og Historie. Tidligere gymnasielærer. I de senere år har han udgivet flere artikler om nyere amerikanske forfattere som Chuck Palahniuk og Dave Eggers. Arbejder nu på et ph.d.-projekt om David Simons værker (manden bag The Wire og Treme) med en særlig interesse i Simons interaktion med amerikansk kultur. Primære interesseområder er tv-serier, film, litteratur og kulturanalyse.

E-mail  |  Se mere...