Institut for Kultur og Læring

Hvordan udfolder poesien sig i sociale fællesskaber?

Hvordan udfolder poesien sig i sociale fællesskaber?

Det er et af de centrale spørgsmål i forskningsprojektet ”Nordisk poesi og sociale fællesskaber”, der skal udforske poesiens betydning på en række forskellige steder som studenterhuse, caféer, festivaler og internettet og undersøge, hvordan denne litterære kunstart bidrager til at etablere, styrke og udvikle sociokulturelle fællesskaber.

Mens der tidligere har været en opfattelse af, at poesi er en eksklusiv kunstart, der henvender sig til de få, særligt kompetente og privilegerede læsere, har poesien i de seneste år vendt dette billede på hovedet og vist sig som en i høj grad inklusiv kunstform. Poesien er gået forrest i afsøgningen af begivenheds- og oplevelseskulturens mulighedsrum og er i højeste grad blevet noget, man møder og mødes om, hvad enten det er i forskellige typer af offentlige rum eller på de sociale medier. Imidlertid mangler der endnu viden om den betydning og funktion, som sådanne fora har for det poetiske værk, dets producenter og recipienter. Det skal forskningsprojektet ”Nordisk poesi og sociale fællesskaber” derfor udforske nærmere.

Konkret vil projektet se på, hvordan poesien udfolder sig på fire udvalgte steder, nemlig Slamfrø – Poetry Slam Aalborg, som holder til i Studenterhuset i Aalborg; Løve’s Bog- og Vincafé i Aarhus, der står for en lang række forskellige aktiviteter omkring poesi; Nordisk samtidspoesifestival i Hamar, som er en årligt tilbagevendende firedages lyrikfestival samt internettet som fremførelses- og oplæsningssted for nordisk poesi. Disse steder repræsenterer et bredt spektrum af poesiens steder fra mindre undergrundmiljøer over sociokulturelle mødesteder og veletablerede festivaler til digitale platforme. Hermed bliver det muligt at få en nuanceret forståelse for den rolle, som forskellige typer af steder og begivenheder spiller for det poetiske værks aktualisering og for de interaktioner og oplevelser, der opstår blandt de mange aktører i nutidens poetiske fællesskaber.

Statens Kunstfond og Norsk kulturråd har bevilget 1,5 mio. norske kroner til projektet, der er del af et større fællesnordisk forskningsarbejde, som skal sætte fokus på kunst og sociale fællesskaber. Projektgruppen består af Louise Mønster og Michael Kallesøe Schmidt fra Aalborg Universitet samt Hans Kristian Rustad fra Universitet i Oslo. 


Kontakt

Lektor, ph.d. Louise Mønster
Tlf. 9940 9155, louise@cgs.aau.dk
 

Foto: Colourbox