Institut for Kultur og Læring

Formidling af forskning

FULM

FULM: Forskningsinformeret udvikling af læringsmiljøer er LSP’s rapportserie. I serien dokumenteres resultaterne fra LSP’s forsknings- og udviklingsprojekter i form af forskningsrapporter fra projekterne og tematiske publikationer, der sammenfatter forskningsresultater om forholdet mellem pædagogiske indsatser og læring, udvikling og inklusion. Målgruppen er pædagog- og lærerstuderende, studerende inden for pædagogik og uddannelsesvidenskab, dagtilbuddets og skolens pædagoger, lærere og ledelse, samt ledelse og konsulenter på forvaltningsniveau.

Læs mere om FULM her

Paideia

Tidskriftet Paideia har en praksisrettet profil, men holder samtidigt et højt akademisk niveau. Tidsskriftet indeholder fagfællebedømte artikler, som omhandler aktuelle temaer fra praksisfeltet, interviews, debatter og boganmeldelser.

Paideia udkommer to gange årligt (maj og november) og udgives af partnerne bag SERA, (Scandinavian Education Research Alliance), som består af SePU, Høgskolen i Innlandet, RCIW, Högskolan i Borås, og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Publiceringssprogene er dansk, norsk og svensk. Abstracts af artikler, som ønskes vurderet med henblik på publicering sendes til redaktør Ole Hansen oh@hum.aaau.dk med kopi til redaktionssekretær Mette Johnsen Elbeck mje@dafolo.dk. I abstracts (400 ord) redegøres for hensigten med og indholdet af artiklen. Artiklen må ikke tidligere være udgivet.

Redaktionen består af:

Seniorrådgiver Ole Hansen, LSP Aalborg Universitet oh@hum.aau.dk

Professor Charlotte Ringsmose, LSP Aalborg Universitet, cvr@hum.aau.dk

Professor Thomas Nordahl, SePU Høgskolen i Innlandet thomas.nordahl@inn.no

Førstelektor Anne-Karin Sunnevåg, SePU Høgskolen i Innlandet annekarin.sunnevag@inn.no

Docent Anita Norlund, JEDi, Högskolan i Borås, anita@norlund@hb.se

Lektor Anita Eriksson, Anita.Eriksson@hb.se
 

Læs mere om Paideia her