Institut for Kultur og Læring

Kortlægning

I LSP arbejdes der både med kvalitativ og kvantitativ kortlægning af læringsmiljøet. Kortlægningens resultater anvendes af dagtilbuddets og skolens praktikere som et kvalificeret datagrundlag om eget dagtilbud eller egen skole. Disse data anvendes som afsæt for fælles drøftelser, faglige refleksioner og analyse af det pædagogiske læringsmiljø, der skal sikre alle børn og elever mulighed for trivsel, læring og udvikling. Gennem data får praksis et informeret grundlag for arbejdet med at identificere den praksis, som skal opretholdes og forstærkes, samt når nye tiltag med henblik på forbedring af det pædagogiske læringsmiljø skal identificeres. Derudover anvendes kortlægningens resultater af forskere til at skabe ny og praksisrelevant forskningsviden.

LSP kortlægning

LSP kortlægning er en digital spørgeskemaundersøgelse, der anvendes i dagtilbud, på grundskoler og ungdomsuddannelser. LSP kortlægninger har været i brug i Norge og Danmark siden 2006. Kortlægningens idé og grundmetode er udarbejdet af professor Thomas Nordahl, Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet, Norge og er udviklet til sin nuværende form i et samarbejde med forskere ved LSP. Kortlægningen har fem informantgrupper: dagtilbuddets 4-5-6 årige børn/skolens elever, al pædagogisk personale, ledelse og forældre.

Læs mere om LSP kortlægning her (PDF)

Se link til kortlægning om skole og dagtilbud herunder: 
Skole
Dagtilbud

KIDS

I LSP’s projekter er observationer ofte et supplement til den overordnede LSP-kortlægning af læringsmiljøkvaliteterne i en kommune. Observationer anvendes her som redskab til at bringe forskningen helt ind i den pædagogiske praksis, og der hvor den pædagogiske kvalitet i sidste ende kommer til udtryk og får afgørende betydning for børns læring og trivsel. Det observationsredskab, som anvendes er KIDS. Dette observationsredskab er udviklet af udviklet af professor Charlotte Ringsmose, Aalborg Universitet og lektor Grethe Kragh-Müller, Aarhus Universitet på baggrund af forskningen i pædagogisk kvalitet samt udviklingspsykologisk viden om, hvordan børn lærer og udvikler sig. Redskabet er rettet mod anvendelse i en dansk kulturel sammenhæng og sammen med danske pædagoger. De forhold, der vurderes, er således centrale og relevante for danske daginstitutioner.