Institut for Kultur og Læring

Forskningsbaseret læringsmiljøudvikling i Kristiansand Kommune

Forskningsbaseret læringsmiljøudvikling i Kristiansand Kommune

Lagt online: 01.08.2013

Projektet Forskningsbaseret læringsmiljøudvikling i Kristiansand Kommune (FLiK) er baseret på et samarbejde mellem Kristiansand Kommune, Norge, LSP, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet, Norge

Projektets formål er at styrke udviklingen af læringsmiljøet i kommunens 38 skoler og 71 dagtilbud og at øge børnenes læring, trivsel og faglige udbytte. Projektet består både af en interventions- og en forskningsdel.

Interventionsdelen besår af en række kompetenceforløb for både medarbejdere, kommunale ressourcepersoner og ledelsen i dagtilbud og skoler. Disse forløb har i alt omfattet ca. 2600 pædagoger, lærere, pædagogiske assistenter og ledere, vejledere fra kommunale støtteenheder- og specialtjenester, og uddannelsen af over 350 teamledere, som hver især er tilknyttet en medarbejdergruppe.

Hensigten med disse tiltag i form av kompetencebaserede interventioner var at bidrage til, at der i den samlede børnehave- og skolesektor i Kristiansand

Kommune blev sat fokus på at udvikle et fælles sprog og en fælles tilgang til forbedring af læringsmiljøet i de deltagende dagtilbud og skoler. Udgangspunktet for implementeringen av pædagogisk

Analyse via FLiK-projektet er forskellige kompetenceudviklingsforløb for dagtilbuddets og skolens medarbejdere, ledere og vejledere fra udvalgte støtteenheder og specialtjenester på forvaltningsniveau. Forløbene var designet som ”blended learning”, organiseret som en blanding af workshops og arbejde med e-læringsmoduler.

Forskningsdelen omfatter en kvalitativ og en kvantitativ del. Den kvantitative del består af to kortlægninger (T1 og T2), som beskriver progressioner og effekt af indsatser, samt leverer profiler for den enkelte skole eller det enkelte dagtilbud, som viser, hvor en målrettet indsats bør sættes ind. Den kvalitative del består af udvalgte casestudier, hvis temaer identificeres på baggrund af T1. Målet med forskningsdelen af projektet er at frembringe ny viden om betydningen for børns trivsel, læring og inklusion ved en tilgang, hvor praktikere arbejder tæt sammen med forskere og bruger forskningsbaseret viden om, hvorvidt og hvordan målene nås.

 

Projektets publikationer

Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Sunnevåg, A.-K., Berg, B., & Martinsen, M. (2018). Det gode er det fremragende sin fiende: Resultater fra kartleggningsundersøkelser i Kristiansand Kommune 2013-2017. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/det-gode-er-det-fremragende-sin-fiende-result.aspx

Nordahl, T., Sunnevåg, A. K., Qvortrup, L., Hansen, L. S., Hansen, O., Lekhal, R., & Drugli, M. B. (2016). Hold kursen og hold ut: resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/hold-ut-og-hold-kursen.aspx

Nordahl, T., Qvortrup, L., Hansen, L. S. Resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2013: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/resultater-fra-kartleggingsundersoekelse-i-kr.aspx

Christensen, V., Hansen, L. S., Kostøl, A., Persson, E., & Persson, B. (2016). Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/resultater.aspx

 

For mere information:

Ole Hansen, projektleder

oh@hum.aau.dk

40220271