Institut for Kultur og Læring

Forskningsbaseret ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet

Forskningsbaseret ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet

Lagt online: 01.09.2013

Projektet Ledelse og udvikling af læringsmiljøet på erhvervsgymnasiet (LUL) er baseret på et samarbejde mellem EUC Nord, Hjørring, Erhvervsgymnasiet Aars Erhvervsskole og LSP, dvs. mellem praksis og forskning. Projektet gennemføres fra 2013 – 2016, og har som mål er at undersøge og eksperimentere med, hvordan en capacity building tilgang for erhvervsgymnasiets undervisere og ledelse kan bidrage til at reducere unges frafald ved at øge trivsel, læring og fagligt udbytte.

Det helt centrale omdrejningspunkt for projektet er at skabe et stærkere analytisk og metodisk grundlag og beredskab for lærere og ledere på gymnasiet. Med andre ord en systematisk skoleudviklingsindsats, der baserer sig på et udviklingsorienteret forskningssamarbejde mellem forskning og praksis. 

I LUL-projektet indebærer dette en kvalitativ og en kvantitativ forskningsdel, samt en pædagogisk intervention, der består af en kapacitetsudvikling af erhvervsgymnasiets professionelle pædagogiske aktører og ledelser.

Via interventioner i form af kapacitetsopbygning er hensigten, at der i projektet arbejdes med at udvikle deltagernes pædagogiske ledelseskompetencer og deres evner til, på baggrund af den kvantitative kortlægning, at sætte ind med hensigtsmæssige undervisningsmetoder og tiltag. Hensigten med dette er, at:

  • øge forståelsen for læringsmiljøets betydning for elevernes faglige og sociale læring på gymnasiet
  • sætte fokus på de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds – og læringsproblemer på gymnasiet

 

Ved at anlægge et fokus på udviklingen af gymnasiets læringsmiljø, lægges der i projektet vægt på, at det er undervisningen og skolestrukturen, der skal tilpasse sig eleverne, ikke omvendt. Ved at inddrage forskere og ved, at de deltagende gymnasier via LSP-kortlægning får stillet data til rådighed, sørger projektet dels for, at indsatsen dokumenteres systematisk, dels at denne forskningsviden bliver anvendt i den fremadrettede udvikling og ledelse af læringsmiljøet på det enkelte erhvervsgymnasium.

 

Projektets publikationer

 

For mere information:

Ole Hansen, projektleder

oh@hum.aau.dk

40220271