Institut for Kultur og Læring

Fredensborg kommune – Den styrkede læreplan

Fredensborg kommune – Den styrkede læreplan

Lagt online: 01.06.2019

Projektet er et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Aarhus Universitet og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, der gennemføres fra 2020 – 2021.

Projektet kan karakteriseres som et handlerettet forløb, hvor praktikere og forskere i laboratorieforløb bliver inspireret og forstyrret, hvilket skaber refleksion og mulighed for forandringer i egen pædagogiske praksis.

Igennem projektet opnår deltagerne læring gennem afprøvning i praksis og drøftelser i laboratorierne – det Lave & Wenger (2003) betegner som et praksisfællesskab.

For hvert af de tre temaer (Læringsmiljø/refleksion, Nærvær/samspil samt Leg og børneperspektiv) vil der være konkrete professionsudviklende initiativer (aktionsskridt), som institutionerne skal arbejde med mellem første og anden laboratoriegang (for hver af de tre temaer).

 

For mere information:

Charlotte Ringsmose, projektleder

cvr@hum.aau.dk

24268555