Institut for Kultur og Læring

KIDS i pædagogisk tilsyn

KIDS i pædagogisk tilsyn

Lagt online: 01.07.2019

Projektet er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og LSP, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, der gennemføres fra 2020 – 2021. Målet med projektet er at få erfaringer med tre forskellige tilsynsformer med henblik på at kvalificere valg af tilsynsredskab.

Med henblik på at udvikle den nuværende kommunale tilsynspraksis sammenlignes den kendte tilsynsmodel med, KIDS, ECERS/ITERS i 3 udvalgte dagtilbud og kommunen. Efter undersøgelsen gennemføres tværgående analyse af resultaterne på tværs af de forskellige tilsynsformer.

KIDS er et redskab til at evaluere og udvikle kvalitet i daginstitutioner. Fokus er således på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for trivsel, læring og udvikling, og dermed på kvalitet i det pædagogiske miljø i daginstitutionen. KIDS er et systematisk redskab, der er baseret på national og international forskning i, hvad der giver børn gode udviklingsmuligheder i dagtilbud. Systematikken i observationerne og dataindsamlingen i KIDS har vist sig at være anvendeligt i kommunernes tilsyn.

 

For mere information:

Charlotte Ringsmose, projektleder

cvr@hum.aau.dk

24268555