Institut for Kultur og Læring

Klasseledelse og faglige overgange

Klasseledelse og faglige overgange

Lagt online: 01.06.2016

Projektet gennemføres fra juni 2016 – september 2017, og det er et er et følgeforskningsprojekt, som bygger på et

samarbejde mellem Center for Ungdomsforskning (CeFU), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og

pædagogisk praksis (LSP) samt Epinion. Projektet er en del af udviklingsprogrammet ”Klasseledelse,

læringsfællesskaber og faglige overgange” iværksat af Undervisningsministeriet, og det har til formål at undersøge og

udvikle måder at sikre en god overgang til gymnasiet. Herunder at undersøge og udvikle læreres klasseledelse og

klasserumskultur for at hindre frafald og sikre elevernes bedst mulige engagement, faglig læring og motivation.

 

Projektets publikationer

 

For mere information

Dorte Ågård, projektleder

daa@hum.aau.dk

2763 8184