Institut for Kultur og Læring

På vej mod en styrket læreplan i Kolding Kommune

På vej mod en styrket læreplan i Kolding Kommune

Lagt online: 01.04.2019

Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, og det gennemføres fra august 2018 – marts 2021. På vej mod en styrket læreplan i Kolding Kommune er finansieret af midler fra kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen Stærke Dagtilbud, og det tager afsæt i det kommunale arbejde med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Projektet består henholdsvis af en interventions- og en forskningsdel.

Forskningsdelen af projektet gennemføres som et case-studie, der har fokus på de udfordringer og muligheder, som dagtilbuddets praktikere og ledelse oplever, når de, som læreplanen og dagtilbudsloven foreskriver, skal arbejde med at etablere en evalueringskultur, der skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Det er hensigten at denne evalueringskultur skal være karakteriseret ved en systematisk, kollektiv og undersøgende tilgang til forbedring af egen og fælles praksis, hvor brug af forskellige former for viden som fx dokumentationsdata og forskning inddrages med det formål at bidrage til en faglig og vidensbaseret praksis.

Udviklingsdelen af projektet omhandler en intervention i form af et læringsforløb for faglige fyrtårne og ledelsen i dagtilbud, samt medarbejdere på forvaltningsniveau, samt et kompetenceforløb for alle medarbejdere omkring ”Børns leg og eksperimenterende virksomhed”. Disse forskellige interventioner tager afsæt i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. Det samlede forløb følger i den forbindelse de mål og pejlemærker, som er beskrevet i ”Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen Stærke Dagtilbud” (Børne- og socialministeriet, 2018).

 

Projektets publikationer

Hansen, L. (2020). Brug af data og forskningsviden i dagtilbud. Dansk Pædagogisk Psykologisk Tidskrift, 2(57). Se udgivelsen her: https://www.kiibee.dk/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift/paedagogisk-psykologisk-tidsskrift-2020/ppt-nr-2-2020-brug-af-data-og-forskningsviden-i-dagtilbud-af-line-skov-hansen/

 

For mere information:

Line Skov Hansen, projektleder

lsha@hum.aau.dk

22360233