Institut for Kultur og Læring

På vej mod en styrket læreplan i Svendborg Kommune

På vej mod en styrket læreplan i Svendborg Kommune

Lagt online: 01.05.2019

Forsknings- og udviklingsprojektet ”På vej mod en styrket pædagogisk læreplan i Svendborg Kommune” er et samarbejde mellem Svendborg Kommune og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, der gennemføres fra januar 2019 – juni 2021.

Projektet tager afsæt i det kommunale arbejde med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, og består henholdsvis af en udviklingsdel (interventionsdel) og en forskningsdel.

Projektets udviklingsdel omhandler en intervention i form af et kompetenceforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) omkring ”Ny styrket pædagogisk læreplan – med fokus på børns leg og eksperimenterende virksomhed”. Som en del af kompetenceforløbet er der udviklet et modul omkring ’Leg i et børneperspektiv’, hvor det pædagogiske personale bl.a. skal arbejde med at indsamle børns perspektiver på leg.

Forskningsdelen af projektet gennemføres af som et mindre case-studie med fokus på dagtilbuddets lege- og læringsmiljø. I case-studiet kortlægges lege- og læringsmiljøet i et udvalgt dagtilbud gennem observation, ligesom resultater fra kortlægningsundersøgelsen i Program for læringsledelse inddrages. 

Projektet kobler sig til et eksisterende forsknings- og udviklingssamarbejde mellem Aalborg Universitet og Svendborg Kommune: Program for læringsledelse – dagtilbud.

 

For mere information:

Line Skov Hansen, projektleder

lsha@hum.aau.dk

22360233