Institut for Kultur og Læring

Pædagogisk ledelse og feedback

Pædagogisk ledelse og feedback

Lagt online: 01.01.2016

Projektet er et forsøgs- og udviklingsprogram, som gennemføres fra primo 2016 – medio 2017, og som Undervisningsministeriet står bag. Projektets formål er at styrke pædagogisk ledelse på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutionerne ved at stille skarpt på feedbackrelationen mellem leder og lærer. Konsulentvirksomheden Pluss Leadership (Pluss) og Laboratorium for læringsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) på Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet har ansvaret for gennemførelsen af programmet. Det vil sige overordnet og forskningsfaglig programledelse og i de sammenhæng udvikling og test af tre forskellige design for pædagogisk ledelsesfeedback med facilitering af refleksive processer på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet. De tre design er har varieret mellem fokus på feedbackrelationen mellem ledere og enkeltlærere og relationen mellem ledere og lærerteam, og der er anvendt forskellige data som grundlag for den pædagogiske ledelsesfeedback.

Projektets publikationer

For mere information

Dorte Ågård, projektleder daa@hum.aau.dk 2763 8184