Institut for Kultur og Læring

Program for læringsledelse – dagtilbud

Program for læringsledelse – dagtilbud

Lagt online: 01.08.2015

Forsknings- og udviklingsprojektet Program for læringsledelse – dagtilbud er et partnerskab mellem Billund, Fredericia, Hedensted, Kolding, Nordfyns og Svendborg Kommuner, samt LSP, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), Høgskolen i Innlandet. Projektet gennemføres fra 2015 – 2019. I Program for læringsledelse – dagtilbud deltager ca. 170 dagtilbud og omkring 3000 fagprofessionelle (det pædagogiske personale og ledelse i dagtilbud, samt pædagogiske konsulenter på forvaltningsniveau).

Programmet har som formål, at de deltagende dagtilbud efterlever dagtilbudslovens mål om at skabe dagtilbud af høj kvalitet, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv (Dagtilbudsloven, 2019). Indsatserne i programmet bygger på:

En forskningsinformeret forbedringsstrategi, der baserer sig på kortlægning af dagtilbuddets læringsmiljø, kapacitetsopbygning af dagtilbuddets pædagogiske personale, ledelse, samt kommunale konsulenter
Brug af data og forskningsbaseret viden som vigtige elementer i arbejdet med kvalificeret at kunne analysere, justere og dokumentere det pædagogiske arbejde
Et udvidet teamsamarbejde, organiseret som professionelle læringsfællesskaber, med det formål at etablere en mere kollektiv og praksisnær indsats omkring forbedring af dagtilbuddets læringsmiljø, og hvor teamets medlemmer også skal lære af hinanden.

Programmets forskningsdel består af tre kortlægningsundersøgelser, der gennemføres med to års mellemrum, samt et kvalitativt studie. I programmet er alle disse data omsat til kvalitetsprofiler for kommuner og dagtilbud. Den enkelte dagtilbudsleder har adgang til egne data via LSP kortlægningens resultatportal. Ligeledes har forskere ved AAU og SePU analyseret data. Resultatet er både en samlet rapport for alle seks kommuner, samt kommunale læringsrapporter.

I programmet er det målet, at disse læringsrapporter gør viden fra data og forskning tilgængelig for praksis, ikke for at fortælle, hvad dagtilbuddets ledelse og pædagoger skal gøre, men for at skabe grundlag for velinformeret problemløsning.

Projektets interventionsdel hviler på en systemomfattende, kollektiv og læringsorienteret tilgang til arbejdet med forbedring af dagtilbuddets læringsmiljø.

 

Projektets publikationer

Nordahl, T., Hansen, L. S., Ringsmose, C., & Drugli, M. B. (2020). Systematisk arbejde over tid betaler sig: Resultater fra Program for læringsledelse - dagtilbud. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/a-(2).aspx

Qvortrup, L. (2019). Styrk kvaliteten af dagtilbud i Danmark: data, forskningsviden og kompetenceudvikling. Aarhus Universitetsforlag: https://unipress.dk/udgivelser/s/styrk-kvaliteten-af-dagtilbud-i-danmark/

Hansen, O. H., Nordahl, T., Øyen Nordahl, S., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2016). Læringsrapport 2015: Uligheder og variationer - i dagtilbud. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/laeringsrapport.aspx

 

Ringsmose, C. (2020): Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner - Resultater fra et kvalitativt studie i seks kommuner. Aalborg Universitetsforlag. https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/perspektiver-paa-kvalitet-i-daginstitutioner-.aspx

Andresen, B. B. (2020). Styrket kollektiv og analytisk praksis gennem brug af data og forskningsviden: evaluering af Program for læringsledelse - dagtilbud. Institut for kultur og læring, Aalborg Universitet: http://laeringsledelse.dk/wp-content/uploads/2020/04/Evalueringsrapport_PFL-dagtilbud.pdf

Hansen, L. S. (2018). En tilgang til arbejdet med forbedring af dagtilbuddets læringsmiljø. Paideia: Tidsskrift for Professionel Pædagogisk Praksis, (15), 7–17.

Se mere på projektets hjemmeside: https://laeringsledelse.dk/

 

For mere information:

Ole Hansen, projektleder

oh@hum.aau.dk

40220271