Institut for Kultur og Læring

Program for læringsledelse – skole

Program for læringsledelse – skole

Lagt online: 01.09.2015

Program for læringsledelse – skole er et partnerskab bestående af tretten kommuner, LSP, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Projektet gennemføres fra 2015 – 2019.

Partnerskabet bag programmet repræsenterer med de tretten deltagende kommuner over 200 skoler (matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelse), dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark. De tretten kommuner er: Billund, Fredericia, Frederikssund, Haderslev, Hedensted, Holbæk, Horsens, Kolding, Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thisted og Vesthimmerland. Programmet støttes af A. P. Møller Fondens Folkeskoledonation.

Programmet består både af en forsknings- og en interventionsdel, og har som sit overordnede mål, at de deltagende skoler efterlever skolereformens mål om, at de skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, at de skal mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til faglige resultater, og at de skal styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen gennem respekt for professionel viden og praksis. Om målet nås, afgøres ved at sammenligne skolernes resultater ved projektstart, efter to år og ved projektets afslutning efter fire år i forhold til en operationalisering af de tre mål.

I programmet kortlægges læringsmiljøet på den enkelte skole tre gange med to års mellemrum. I projektet er alle disse data omsat til kvalitetsprofiler for kommuner, skoler og klasser. Den enkelte skoleleder har adgang til egne data via LSP kortlægningens resultatportal. Ligeledes har forskere ved AAU og Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet analyseret data. Resultatet er både en samlet rapport samt kommunale læringsrapporter.

I programmet er det målet, at disse læringsrapporter gør viden fra data og forskning tilgængelig for praksis, ikke for at fortælle, hvad skolens ledelse, lærere og pædagoger skal gøre, men for at skabe grundlag for velinformeret problemløsning.

I programmets interventionsdel anvendes en ”capacity building” tilgang til arbejdet med udvikling af kommunernes, skolernes og medarbejdernes individuelle og sociale kompetence. Derfor er den centrale indsats, at programmet gennem alle fire år gennemfører omfattende praksisbaserede kompetenceudviklingsforløb for alle de professionelle deltagere med det formål at kvalificere skolernes pædagogiske praksis.

 

Projektets publikationer

Qvortrup, L. & Egelund, N. (2018). Læringsrapport 2017/skoler. FULM, Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/andre/rapporter/laeringsrapport-2017-skoler.aspx
Jensen, L. B., Lorentsen, A., Andersen, M. B., Christiansen, N. L. S., & Hansen, I. S. (2020). Udfordringer og succeser i skoleudvikling: når tallene taler. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/andre/rapporter/udfordringer-og-succeser-i-skoleudvikling-naa.aspx

Egelund, N., Nordahl, T., & Andersen, P. G. (2020). Elever med dansk baggrund og elever med indvandrerbaggrund - forskelle og ligheder. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/elever-med-dansk-baggrund-og-elever-med-indva.aspx

Egelund, N., Nordahl, T., & Andersen, P. G. (2018). Piger og drenge i skolen. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/piger-og-drenge-i-skolen.aspx

Egelund, N., Nordahl, T., Hansen, O., Andersen, P. G., & Qvortrup, L. (2017). Portræt af elever med særlige behov: supplerende undervisning og specialundervisning i 13 kommuner. Aarhus Universitetsforlag: http://unipress.dk/udgivelser/p/portr%C3%A6t-af-elever-med-s%C3%A6rlige-behov/

Danmarks Evalueringsinstitut (2020): Evaluering af Program for læringsledelse – skole: https://www.eva.dk/grundskole/evaluering-program-laeringsledelse

Læs mere på hjemmesiden for læringsledelse dagtilbud og skole: https://laeringsledelse.dk/

 

For mere information:

Annette Lorentsen, projektleder

alo@hum.aau.dk

30572257