Institut for Kultur og Læring

Udvikling af virkningsfuld pædagogisk praksis

Udvikling af virkningsfuld pædagogisk praksis

Lagt online: 01.08.2019

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Kommune og LSP, Institut for Kultur og Læring, der gennemføres fra 2020 – 2021. Målet er at undersøge, hvordan man kan udvikle kvaliteten i dagtilbud i udsatte boligområder. Undersøgelsen vil tilvejebringe viden om forandringsprocesser i dagtilbuddenes muligheder for at alle børn får de bedste udviklingsbetingelser, belyst gennem to dagtilbud i Roskilde kommune. Ligeledes undersøges det, hvordan dagtilbuddene som organisation i samspil med forvaltningen kan udvikle kvaliteter, der får betydning for udsatte børns fremskridt og udvikling. 

 

For mere information:

Charlotte Ringsmose, projektleder

cvr@hum.aau.dk

24268555