Institut for Kultur og Læring

Udvikling i fællesskaber

Udvikling i fællesskaber

Lagt online: 01.10.2013

Projektet Udvikling i fællesskaber (UIF) er et samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Brønderslev Kommune er i forbindelse med projektet ’Udvikling i fællesskaber’ (UIF) indgået i et forskningssamarbejde med LSP. Forsknings- og udviklingsprojektet indebærer en kvalitativ og en kvantitativ forskningsdel samt pædagogiske interventioner, bestående af ”capacity building” via en sammenhængende og institutionsomfattende kompetenceudvikling med fokus på pædagogisk analyse.

Målet med UIF er at øge inklusion, læring og trivsel for børn og elevers faglige udbytte. Dette sker i projektet bl.a. gennem projektets forsknings-praksis samarbejde, hvor fokus er på udvikling af læringsmiljøet i Brønderslev Kommunes institutioner. Det er målet, at dette samarbejde skal medvirke til at udvikle den professionelle kapacitet og kompetencer hos dagtilbuddets og skolens fagprofessionelle, hvilket sker gennem opbygning af kulturer for pædagogisk og strategisk ledelse, teamsamarbejde samt pædagogisk analyse.

Det er ligeledes målet, at forskningsdelen af projektet bidrager med viden om betydningen af en capacity building tilgang for børns trivsel, læring og inklusion, herunder betydningen af:

kompetente pædagoger/lærere der udøver deres profession i forhold til klare, fælles mål
stærke, udviklingsorienterede institutioner med ledelser, der er fokuseret på kerneopgaven i dagtilbuddet/skolen
et tæt samspil mellem dagtilbud, skoler, PPR og øvrige relevante fagområder
en aktiv brug af forskningsbaseret og datainformeret viden om hvorvidt og hvordan målene nås

 

Projektets publikationer

Nordahl, T., Hansen, L. S., Øyen Nordahl, S., Sunnevåg, A.-K., & Hansen, O. (2017). Resultater fra anden kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2016. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/resultater-fra-anden-kortlaegningsundersoegel.aspx

Qvortrup, L., Nordahl, T., Hansen, L. S., & Hansen, O. (2015). Resultater fra Kortlægningsundersøgelse i Brønderslev Kommune 2014. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/evalueringsrapport.aspx

Drugli, M. B., Frederiksen, P., & Hansen, O. H. (2017). Resultater fra to kvalitative casestudier i Brønderslev Kommune 2016. Aalborg Universitetsforlag: https://aauforlag.dk/shop/skriftserier/fulm-forskningsinformeret-udvikling-af-laerin/kvalitativ-rapport-broenderslev-kommune-2016.aspx
 

Se mere på projektets hjemmeside: http://udviklingifaellesskaber.dk/wordpress/

 

For mere information:

Ole Hansen, projektleder

oh@hum.aau.dk

40220271