Institut for Kultur og Læring

Eksterne samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdspartnere

Scandinavian Educational Research Alliance (SERA)

LSP har en samarbejdsaftale med to stærke pædagogiske forskningsinstitutioner i Norge og Sverige – SePU og RCIW. Målet er samarbejde inden for det pædagogiske fagområde gennem fælles projekter, forskerudveksling, sampublicering mv. SERA udgiver sammen forskningsserien FULM og tidsskriftet Paideia.

Conexus

LSP samarbejder med Conexus om den tekniske løsning på den kortlægning, som LSP anvender i sine forsknings- og udviklingsprojekter.
Læs mere om Conexus her
 

Mjølner Informatics

LSP og Mjølner Informatics samarbejder om tekniske løsninger i forhold til digitale platforme og værktøjer, som anvendes i LSP’s projekter. Gå til Mjølner Informatics hjemmeside her

 

Samarbejde med kommuner og institutioner

LSP samarbejder med kommuner og institutioner. Samarbejdet har karakter af forskningsarbejde og konsulentbistand.