Institut for Kultur og Læring

Vision og mission

Vision og mission

LSP – Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning, der oprindeligt hed Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, blev etableret i 2011 med henblik på udvikling af forskningsviden, professionsviden og praksisviden rettet mod især dagtilbuds- og skoleområdet.

LSP har bl.a. specialiseret sig i design og gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter inden for dagtilbud og skole. Projekterne er organiseret som partnerskaber mellem forskning og praksis, og de har ofte fokus på en systemomfattende og sammenhængende indsats omring arbejdet med kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer.

LSP arbejder mere konkret med:

 • Professions- og institutionsudvikling: Udvikling af forskning-praksissamarbejde med fokus på forbedring af den kapacitet og de kompetencer, der skal sikre, at dagtilbuddets og skolens praktikere lykkes med kerneopgaven.
   
 • Kortlægning af læringsmiljøet: Løbende kortlægning af læringsmiljøet gennem spørgeskema og observation, hvor bl.a. børne/elev- og forældreperspektivet inddrages. Med afsæt i kortlægningsdata identificeres og monitoreres pædagogiske indsatser, ligesom effekten dokumenteres og evalueres.
   
 • Systematisk analyse af data og tiltagsudvikling: Udvikling af metoder, materialer og tilgange, der understøtter dagtilbud og skole i udvikling af en kollektiv og læringsorienteret forbedrings- og evalueringskultur.
   
 • Praksisrettet forskning: Udvikling og gennemførelse af forskning inden for forskellige områder af dagtilbuddets eller skolens praksis. Det er målet, at denne forskning er relevant og tilgængelig for praksis.
   
 • Forskningsformidling: Formidling af de resultater og erfaringer, som opnås gennem projekter via afholdelse af konferencer, seminarer og workshops, samt via forskellige formater som fx bøger, artikler, video mv.