Institut for Kultur og Læring

Netværket NorLyr's forskningsprojekter

NorLyr's forksningsprojekter er vidtspændende. De omhandler dels forskellige litteraturhistoriske perioder, hvor lyrikken har en central placering i alle perioder, dels samtiden, hvor lyrikken står meget stærkt, idet den i særlig grad har formået at interagere med andre genrer, kunstarter og medier.

Contemporary Poetry between Genres, Art Forms, and Media

Projektdeltagere

Peter Stein Larsen 
Louise Mønster


Periode: 01-10-12 → …

In the research of the new millennium, there is a distinct lack of a theoretical and analytical position that focuses on the explosive development with regard to the production, distribution and reception of poetry.

An orientation towards sound and performance has taken place, in which poetry, drama and music have entered into new constellations. We have seen more extensive sampling poetry and an orientation towards the narrative. We have seen syntheses between poetry and visual artistic expressions. The technological development of the media has contributed to the development of new poetic forms of interaction on the Internet.

The conference seeks to identify contemporary poetry within three different fields of tension: Between the traditional notion of the poetic genre and a genre-decomposing notion, between literature and other art forms (visual art, music, film, performance etc.), and between the book medium and other media (Internet, oral etc.). In the project, poetry will be viewed as a unified field that has a unique ability to change, develop and adapt itself through its complex interaction with other genres, art forms and media. The aim is to develop new interdisciplinary methods for reading contemporary poetry, and to discuss the literary-historical, art-historical, social and political implications of the expansion of poetry as a genre.

Se konferencens hjemmeside

Steder i Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts poesi

Louise Mønster - projektdeltager


Periode: 01-01-10 → …

Projektet handler om Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts lyriske forfatterskaber med særligt fokus på stedets betydning i deres værker. Det afsøger konkrete lokaliteter som vægge og mure, huse, pladser og gader, stationer og tog, hav og skov, der i forfatternes digte imidlertid også ofte fører mod noget andet og mere. Stederne udvider sig og bliver samlingspunkter for det, der går forud for eller ligger bag dem. De genererer erkendelser af eksistentiel, historisk eller metafysisk karakter, og for såvel Nordbrandt som Tranströmer er det at sanse og tilegne sig et sted derfor heller ikke kun at være opmærksom på og åben over for de faktiske omgivelser. Det er også at aflokke dem de historier, de bærer med sig i det skjulte.

Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik

Peter Stein Larsen - projektdeltager

Periode: 01-09-07 → …

"Nattehimlens poetik" handler om lyrikkens evne til at overskride grænser og sprænge de forestillinger, vi har om, hvordan verden hænger sammen. Og om de perspektiver, muligheder og udfordringer, som poesien stadig tilbyder.

"Nattehimlens poetik" rummer tolv studier af moderne nordisk lyrik fra Edith Södergran, Tom Kristensen og Erik Lindegren til Michael Strunge, Tor Ulven og Niels Frank. Her undersøges og diskuteres de digteriske teksters rytme, billedsprog, udsigelse, form, genre, stemning og holdning, og værker, forfatterskaber og litteraturhistoriske strømninger anskues i nye og øjenåbnende sammenhænge, hvor kronologier og nationale opdelinger tages op til revision. Samtidig er der i hver af de over 100 læsninger, som bogen indeholder, fokus på den unikke oplevelse og erkendelse, som den enkelte poetiske tekst giver.

Se/køb bogen på forlagets hjemmeside

Kontakt NorLyr

Netværkskoordinator Peter Stein Larsen
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067 
E-mail: pstein@ikl.aau.dk