Institut for Kultur og Læring

Relevante links

Lyrikken er i dag allestedsnærværende, hvis man betragter dens utallige manifestationer i form af f.eks. sanglyrik, slogans, performance og elektronisk formidlede tekstenheder. NorLyr følger denne udvikling på mange fronter.