Institut for Kultur og Læring

Relevante links

Lyrikken er i dag allestedsnærværende, hvis man betragter dens utallige manifestationer i form af f.eks. sanglyrik, slogans, performance og elektronisk formidlede tekstenheder. NorLyr følger denne udvikling på mange fronter.

Kontakt NorLyr

Netværkskoordinator Peter Stein Larsen

Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067 
E-mail: pstein@cgs.aau.dk

Mere om NorLyr