Institut for Kultur og Læring

Medlemmer af NorLyr – Netværket Nordisk modernistisk lyrik

Peter Stein Larsen

Peter Stein Larsen (f. 1959), dr.phil., ph.d. og professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Anmelder ved Kristeligt Dagblad. Har skrevet Poesiens ekspansion (2015), Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011), Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 (2009), Modernistiske outsidere (1998) og Digtets krystal (1997) samt været medredaktør af Dansk samtidslyrik (2015), Lyrik på tværs (2013), Kulturtrafik. Æstetiske udtryk i en global verden (2011), Interaktioner. Om kunstarternes produktive mellemværender (2009), Stedet (2008), Litterære metamorfoser (2005) og Modernismens historie (2003).

E-mail  |  Hjemmeside

Idar Stegane

Idar Stegane (f. 1940), dr. philos, professor em. i nordisk litteratur, Universitetet i Bergen. Har bl.a. udgivet Olav H. Hauges dikting (1974), Det nynorske skriftlivet (1987), ”Medierevolusjon og modernisme” (i B. Fidjestøl et al.: Norsk litteratur i tusen år (1994, 1996, 2001), Artiklar om litteratur (2010). Redigeret nye udgaver af ældre litteratur, litterære antologier m.m. Medredaktør af Norske tekster. Lyrikk (1998, 2007, 2010, 2012) og Modernisme i nordisk lyrikk 1 (2005) og 5 (2012).

E-mail  |  Hjemmeside

Per Bäckström

Per Bäckström (f. 1961) fil.dr., er professor i litteraturvidenskab siden 2010, Karlstads universitet; tidligere førsteamanuensis ved Institutt for Kultur og Litteratur, Universitetet i Tromsø 1996–2010. Han har været chair for the membership commission of the European Network for Avant-Garde and Modernism Studies (EAM) 2007–2011. Han har bl.a. skrevet Aska, Tomhet & Eld. Outsiderproblematiken hos Bruno K. Öijer (2003), Enhet i mångfalden. Henri Michaux och det groteska (2005), Le Grotesque dans l'œuvre d'Henri Michaux. Qui cache son fou, meurt sans voix (L’Harmattan 2007), Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi (2010). Bäckström forskar for øjeblikket i den nordiske neoavantgarde og Öyvind Fahlströms tværøstetiske kunstnerskab.

E-mail   |  Hjemmeside

Stefan Kjerkegaard

Stefan Kjerkegaard (f. 1973). Lektor ved Institut for Kommunikation & Kultur, Aarhus Universitet. Har udgivet adskillige artikler om nyere skandinavisk litteratur, især med fokus forfatterens selvfremstilling og litteraturens position i et landskab med nye medier. Han har desuden redigeret flere antologier. Forfatter til bl.a. Hørbylundemanden. Introduktion til Per Højholts forfatterskab (2009) og Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursystemet (2017).

E-mail | Hjemmeside | Blog

Bergur Djurhuus Hansen

Bergur Djurhuus Hansen (f. 1968). Ph.d. og adjunkt i færøsk og nordisk litteraturhistorie ved Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet). Ph.d.-afhandlingen Er heima til? (“The long way home”) om den færøske digter, oversætter og præst K.O. Viderøs rejseberetninger udgivet i 2015 på Faroe University Press. Har bl.a. skrevet artikler om genreproblematik og haft talrige anmeldelser af ny færøsk og nordisk litteratur i færøske aviser, radio og tv. Medlem af bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds Litteraturpris 2008-2012.

E-mail  |  Hjemmeside

Rasmus Dahl Vest

Rasmus Dahl Vest arbejder på et ph.d.-projekt med arbejdstitlen Poesi IRL – samtidspoesiens rolle og placering i den digitale tidsalder. Projektets tese er, at samtidspoesien er blevet en del af den trans-mediale distribution af sprog, som udgør den digitale tidsalders sociale sfære. Denne situation forsøger jeg i projektet at beskrive ved at arbejde med følgende problemstillinger: "Hvad sker der med poesien, når livet medieres?", og "Hvad er der sket (og hvad sker der) med poesien i takt med, at den trækkes ind i det "virkelige" liv?".

Hans forskningsinteresser ligger i forlængelse af ovenstående inden for følgende emner: postproduktion, remediering, forholdet mellem det offentlige|kollektive og det private|personlige, tværmedialitet og forholdet mellem politik, placering og poesi.

E-mail  Hjemmeside

Martin Gregersen

Martin Gregersen (f. 1988) cand.mag i dansk og anvendt filosofi samt ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet. Har tidligere forsket i forfatterskolelitteratur, surrealisme, litteraturhistoriografi, økokritik, posthumanisme, nymaterialisme m.m. og arbejder i øjeblikket på at kortlægge og udforske, hvordan litteraturen både på et form- og indholdsmæssigt plan indgår i undersøgelsen og diskussionen af den økologiske tanke. Hensigten er at skitsere og fremanalysere en række karakteristika for økolitteraturen eller mere præcist det, projektet kalder for "den transmaterielle litteratur".

Har senest udgivet artiklen "Eske, naturligvis!" i Passage (nr. 70, 2013) og er desuden sammen med Tobias Skiveren forfatter til bogen Det åbne redskabsskur. Hovedstrømninger i det nye årtusindes danske forfatterskolelitteratur (2013).

E-mail | Hjemmeside

Louise Mønster

Louise Mønster (f. 1972), ph.d. og lektor i dansk og nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Hun har udgivet bl.a. Ny nordisk. Lyrik i det 21. århundrede (2016), Mødesteder. Om Tomas Tranströmers og Henrik Nordbrandts poesi (2013) samt Nedbrydningens opbyggelighed. Litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik (2009), ligesom hun har været medredaktør af en lang række antologier. Hun er i redaktionen for det litterære tidsskrift Passage samt det nystartede Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

E-mail  |  Hjemmeside

Unni Langås

Unni Langås (f. 1957), professor i nordisk litteraturvidenskab ved Universitetet i Agder. Har publiceret Forandringens former. En studie i Liv Køltzows forfatterskap (1998), Tanke til begjær. Nylesingar i nordisk lyrikk (sammen med Sigrid Bø Grønstøl, 2001), Kroppens betydning i norsk litteratur 1800-1900 (2004), Dialog. Eldrid Lundens dikt 1968-2005 (2007), Dialogues in Poetry. An Essay on Eldrid Lunden (2010) og Traumets betydning i norsk samtidslitteratur (2016). Har også skrevet en række artikler om norsk og nordisk litteratur og redigeret flere antologier. Hun har desuden været medredaktør af Nordisk kvindelitteraturhistorie, bind IV (1997) og Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 

E-mailHjemmeside

Eva Lilja

Eva Lilja (f. 1943). Doktoreksamen ved Göteborgs universitet 1981. Afhandlingens titel: Studier i svensk fri vers. Forstander ved Avdelningen för kulturvetenskap, Göteborgs universitet 1993-98. Ordfører for Nordiskt Sällskap för Metriska Studier 1999-2009. Opdrag fra Svenska Akademi om at skrive en svensk håndbog i metrik, Svensk Metrik 2006. Professor ved Göteborgs universitet 2002. Emerita 2009. Som forsker og lærer har Eva Lilja udviklet intermediale ansatser og introduceret kognitiv poetik, särskilt i boken Poesiens Rytmik 2014. Hun har også udviklet metoder for undervisning i digtanalyse.

E-mail   |  Hjemmeside

Claus K. Madsen

Claus K. Madsen (f. 1978) fil. mag. er dansk lektor ved Helsingfors Universitet og tidligere dansk lektor på Åbo Akademi. På det seneste har han skrevet en række artikler om langdigte, og overordnet arbejder han hårdt på at beskrive poetisk sprogbrug.

E-mail

Tatjana Brandt

Tatjana Brandt (f. 1975). Doktorand i nordisk litteratur fra Helsingfors universitet på en afhandling om Ann Jäderlunds och Agneta Enckells poesi. Ansat som forsker og sekretær i Litteraturvetenskapliga nämnden ved Svenska litteratursällskapet i Finland. Anmelder ved Huvudstadsbladet og har udgivet digtsamlingen Roo (2001). Har publiceret artikler om moderne lyrik i Edda, Tidskrift för litteraturvetenskap og Kritiker.

E-mail

Anders Nilsson

Anders Nilsson er lærer ved Högskolan i Halmstad og ekstern lektor ved RUC. Han er doktorand ved den litteraturvetenskapliga institutionen ved Lunds universitet og skriver på en afhandling om litteratur og sted med en særlig vægt på Gunnar Björlings Helsingfors. Han har publiceret artikler om bl. a. Kjell Westö i "Idrott och identitet i Drakarna över Helsingfors" i Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) 2001:4; Gunnar Björling og byen i Stedet: Modernisme i nordisk lyrikk 2 (2008); "Järnvägen litteraturhistoria – litteraturens järnvägshistoria: En skenbar litteraturhistoria" i Theorier om verklig diktning (2008); "Modern Nordisk poesi och arkitektur" i Samspill mellom kunstarterne i nordisk lyrikk 4 (2010); Oversættelser af finsk skønlitteratur til svensk i "One nation – Two literatures" i In the Vanguard of Cultural Transfer (2010).

E-mail

Sissel Furuseth

Sissel Furuseth (f. 1971), dr.art., førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo og tidligere professor ved NTNU i Trondheim. Hun disputerte i 2003 med avhandlingen Mellom stemme og skrift. En studie i Gunvor Hofmos versifikasjon, og har utgitt en rekke publikasjoner om lyrikk og litteraturkritikk. Hun er leder for forskernettverket Nordic Society for Metrical Studies.

E-mail  |  Hjemmeside

Per Erik Ljung

Per Erik Ljung (f.1943), docent i litteraturvidenskab ved Lunds universitet, har blandt andet redigeret Skriva om jazz-skriva som jazz (2002) og Transformationer. Valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010 (2011). Har medvirket i Gunilla Lindberg-Wada (ed), Literary History: Towards a Global Perspective (2006) med "Inventing Traditions: A Comparative Perspective on the Writing of Literary History". Efter udgivelsen af essaysamlingen Drömmar som förplikta. Om Vilhelm Ekelund och hans läsare (2009) har han arbejdet med emnehistorie og oversættelsesteori.

E-mailHjemmeside

Eva-Britta Ståhl

Eva-Britta Ståhl(f. 1950). FD 1984 med afhandlingen Vilhelm Ekelunds estetiska mysticism. En studie i hans lyrik 1900-1906. Docent i litteraturvidenskab ved Uppsala universitet 1998, professor ved Högskolan i Gävle 2008. Monografien Allt är sönderslitet men strävar efter helhet. Eva Ström 1977-2002 blev udgivet i 2004. Tidligere ansat som forsker og lærer ved Uppsala universitet, Högskolan Dalarna og Högskolan i Gävle. Siden 2011 professor ved Mittuniversitetet, Campus Härnösand. Hovedlinjer inden for forskningen: Hölderlin och Celan, moderne nordisk lyrik, kvindelige poeter, musik og digtning.

E-mail  |  Hjemmeside

Johan Alfredsson

Johan Alfredsson (f. 1974) disputerade i maj 2010 på avhandlingen ”Tro mig på min ort” – oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973–1982, och arbetar sedan dess som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. För närvarande intresserar sig Alfredsson främst för poesididaktiska frågor, för den politiska och samhällskritiska potentialen i samtida svensk och dansk poesi, samt för frågor kring hur poesi fungerar i den multimodala bilderboksformen.

E-mail  |  Hjemmeside

Hadle Oftedal Andersen

Hadle Oftedal Andersen (f. 1969), fil. dr. og dosent, lektor i norsk ved Helsingfors Universitet siden 1995. Lyrikanmelder ved Klassekampen. Har bl.a. publiceret Poetens Andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge (2002), Kroppsmodernisme (2005), Bygdemodernisme. Tarjei Vesaas og dei ytste ting (2015), samt en række bidrag til tidsskrifter og artikelsamlinger om nordisk lyrik. Medredaktør til fem bind av netværkets bogserie

E-mail  |  Hjemmeside

Hans Kristian S. Rustad

Hans Kristian S. Rustad (f. 1973), ph.d. og førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark. Har blant annet gitt ut bøker som Reading Digital Fiction (2013), Digital litteratur. En innføring (2012) og "der vårgras brydder". Nye lesninger av Åsmund Sveens diktning (2010), samt skrevet artikler om digital litteratur, materialitet og intermedialitet.

E-mailHjemmeside  |  Blog

Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson (f. 1968), fil dr i litteraturvetenskap vid Lunds universitet med avhandlingen Anna i världen. Om Anna Rydstedts diktkonst (ellerströms, 2004), arbetar som universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Högskolan Kristianstad sedan 2014. Innan dess var hon svensklektor vid Köpenhamns universitet, vilket resulterade i essäboken Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn (Makadam, 2014). Med egna erfarenheter från översättning – Umberto Ecos Fyra moraliska betraktelser (Brombergs, 1999) – intresserar hon sig för språkliga och kulturella metamorfoser. I Kasta dikt och fånga lyra. Översättning i modern svensk lyrik (Ellerströms, 2010) bidrar hon med ”Montale och Medelhavet – i Norden”. Annars har det mest handlat om Selma Lagerlöfs Italien och Italiens Selma Lagerlöf de senaste åren. Under 2017 utkommer essäboken Gösta Berling på La Scala och andra essäer på tvären om Selma Lagerlöf och Italien på Makadam förlag. Under hösten 2015 lät hon publicera tre diktsviter som tillsammans bildar en triptyk i den unga nättidskriften Floret. Samtida skandinavisk litteratur. Den första, ”Grekland i gips”, har tonsatts som kammardrama för mezzosopran och cello.

E-mail  |  Hjemmeside

Kontakt NorLyr

Netværkskoordinator Peter Stein Larsen
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067 
E-mail: pstein@ikl.aau.dk