Institut for Kultur og Læring

NorLyr's skriftserie

Hadle O. Andersen og Idar Stegane (red.): Modernisme i nordisk lyrikk 1, Helsingfors 2005. Download 

Hadle O. Andersen, Peter Stein Larsen og Louise Mønster (red.): Stedet. Modernisme i nordisk lyrikk 2, Helsingfors 2008. Download 

Hadle O. Andersen, Per Erik Ljung og Eva-Britta Ståhl (red.): Nordisk lyrikktrafikk. Modernisme i nordisk lyrikk 3, Helsingfors 2009.

Per Bäckström, Unni Langås og Hadle Oftedal Andersen (red.): Samspill mellom kunstartene. Modernisme i nordisk lyrikk 4, Helsingfors 2010. Download 

Ingrid Nielsen og Idar Stegane (red.): POESI PM. Modernisme i nordisk lyrikk 5, Bergen 2012.

Stefan Kjerkegaard og Unni Langås (red.): Diktet udenfor diktsamlingen. Modernisme i nordisk Lyrikk 6, Bergen 2013.

Susanne Kemp, Hadle Oftedal Andersen & Johan Alfredsson (red): Kjønnskrift. Modernisme i nordisk lyrikk 7, 2015.

Eva Lilja, Bergur Djurhuus Hansen, Rasmus Dahl Vest (red.): Långa dikter. Berättelse, experiment, politik. Modernisme i Nordisk Lyrikk 8. Bergen 2016.

Peter Stein Larsen, Louise Mønster aog Hans Kristian Rustad (eds.): Økopoesi. Modernisme i nordisk lyrikk 9. Bergen 2017.

Kontakt NorLyr

Netværkskoordinator Peter Stein Larsen
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Telefon: 9940 9067 
E-mail: pstein@ikl.aau.dk