AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Kultur og forbrug (CC)

 

Forskningsgruppen Kultur og Forbrug beskæftiger sig med erhvervelse, tilegnelse og påskønnelse af materielle varer samt immaterielle tjenester, forestillinger, oplevelser, steder og information. Vi positionerer forbrug fast som en integreret del af det bredere økonomiske, sociale og kulturelle liv og derfor også som fagligt knyttet til bredere forskningsfelt og akademiske traditioner inden for sociologi, antropologi, menneskelig geografi, kultur- og politikundersøgelser samt markedsundersøgelser. Gruppens forskning reagerer på aktuelle hurtige transformationer af centrale aspekter i det sociale liv, herunder:

  • Forbindelser mellem international udvikling (dvs. relateret til teknologi, forbrugertendenser, samfundsmæssige ændringer) og lokale såvel som nationale forbrugsspørgsmål.
  • Virkningerne af digitalisering, nye markedsforbindelser og infrastrukturer.
  • Spørgsmål relateret til forbrugspolitikken, især måderne, hvorpå magtfordelingen påvirker forbruget.

 

Se hjemmesiden (på engelsk) 

Kontakt

Forskningskoordinator Laura James

Forskningskoordinator Laura James  

Kroghstraede 3 - 5.257
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9191
Email: james@hum.aau.dk