AAU logo

Institut for Kultur og Læring

FREMMEDSPROG OG SPROGFORSKNING (LangLing)

 

Forskningsgruppen LangLing giver en ramme for sprogforskning i Institut for Kultur og Læring og omfatter sproglig grundlæggende F&U og anvendt sprogforskning på fremmede sprog og på dansk. Forskere på dansk, engelsk, tysk og spansk er i øjeblikket repræsenteret i gruppen.

I LangLing forsker vi bredt på sprog. I den overskuelige fremtid vil vi dog fokusere på følgende forskningsområder:

  • Sprogfunktionalitet (f.eks. Genreundersøgelser)
  • Sociolinguistik (f.eks. Sprogvarianter og onomastik)
  • Tekstproduktion (f.eks. Skriveprocesser)
  • Oversættelsesundersøgelser (f.eks. Oversættelsesteknologi og intralual oversættelse)
  • Grammatik
  • Sprogtilegnelse (på universitetet).

 

Besøg hjemmesiden (på engelsk)

Kontakt

Research coordinator Lotte Dam

Research coordinator Lotte Dam

Kroghstraede 3 
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9143
Mail: ldam@hum.aau.dk