AAU logo

Institut for Kultur og Læring

Processer og læring i organisationer (POLO)

Om POLO

Forskningsgruppens formål er at drive forskning i organisatoriske processer, lærings- og vidensbaseret organisationsforandring med fokus på samspillet mellem organisationsudvikling, læreprocesser, viden og uddannelse. Forskningsgruppen undersøger organisatorisk læring i en bred forstand. Det drejer sig især om, hvordan organisationer udvikler sig gennem organisationsdeltagernes erfaring og praksis i processer eller forløb. Dermed markeres en humanvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang til feltet ’organisatorisk læring’.

Læs mere (på engelsk)

Kontakt POLO

Forskningsgruppeleder Søren Frimann
Forskningsgruppeleder Søren Frimann
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst
Telf: 2116 9785
E-mail: frimann@hum.aau.dk