Center for Anvendt filosofi

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Billede af statue

Om centeret

Center for Anvendt Filosofi (CAF) samler, organiserer og videreudvikler forskning i anvendt filosofi på hele Aalborg Universitet og henvender sig derfor til forskere og undervisere på alle fire fakulteter. Anvendt filosofi er praktisk i den forstand, at filosofisk virksomhed skal ses i nær tilknytning til problemstillinger fra praksisfelter (f.eks. sundhedsvæsen, økologi, uddannelse eller teknologi), og at vi ønsker at bidrage til løsning af problemer i disse praksisfelter. Kendetegnende for anvendt filosofi er, at en sådan forbinder en interesse for at bidrage til problemløsninger med analytisk skarpe og kritiske undersøgelser.

Nye blogindlæg

Kontakt


Forskningsleder: Professor Antje Gimmler 
Tlf: 9940 7294
Mail: gimmler@hum.aau.dk
Kroghstræde 3, 5-243
9220 Aalborg Ø

Centre for Philosophy and Public Policy (C3P) er en del af Center for Anvendt Filosofi

gå til c3p

Projekt: TechnoDeath - Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life

Læs mere om studierne associeret med CAF

Følg os på Facebook