Center for Anvendt filosofi

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Billede af statue

Om centeret

Center for Anvendt Filosofi (CAF) samler, organiserer og videreudvikler forskning i anvendt filosofi på hele Aalborg Universitet og henvender sig derfor til forskere og undervisere på alle fire fakulteter. Anvendt filosofi er praktisk i den forstand, at filosofisk virksomhed skal ses i nær tilknytning til problemstillinger fra praksisfelter (f.eks. sundhedsvæsen, økologi, uddannelse eller teknologi), og at vi ønsker at bidrage til løsning af problemer i disse praksisfelter. Kendetegnende for anvendt filosofi er, at en sådan forbinder en interesse for at bidrage til problemløsninger med analytisk skarpe og kritiske undersøgelser.

Sundhed & teknologi

  • Sundhedsteknologier i forbindelse med reproduktion og spædbørnsdød; sundhedsprofessionelle
  • Kunstig intelligens (AI); privatliv på nettet; algoritmer; Big Data, dataetik

Bæredygtighed

  • Dyreetik; grøn omstilling; fødevareproduktion
  • Klimaetik; energietik 

Demokrati & samfund

  • Etik i forbindelse med stemmeafgivning; moralske grænser for markedet; lov og statens tvang
  • Politisk CSR; eksperter og demokrati; anerkendelsesteori

Kultur

  • Kulturanalyse; kunst/litteratur og filosofi; kritisk teori; teoretisk psykoanalyse
  • Interkulturel kommunikation og kulturmøder

Interkulturelle relationer & organisationer 

  • Dialogformer; uddannelse; interventionalistiske metoder i organisationer
  • Organisatorisk etik; ledelsesetik
 

Nye blogindlæg

Kontakt


Forskningsleder: Professor Antje Gimmler 
Tlf: 9940 7294
Mail: gimmler@ikl.aau.dk
Kroghstræde 3, 5-243
9220 Aalborg Ø

CENTRE FOR PHILOSOPHY AND PUBLIC POLICY (C3P) ER EN DEL AF CENTER FOR ANVENDT FILOSOFI

Projekt: TechnoDeath - Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life

Læs mere om studierne associeret med CAF

Følg os på Facebook