Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Center for Diskurs i Transition (C-DiT)

Center for Diskurs i Transition støtter forskning, som undersøger forskellige perspektiver på diskurs i vores moderne, turbulente verden.

Følg C-DiT på Facebook

Institut for Kultur og Læring

Center for Diskurs i Transition (C-DiT)

Center for Diskurs i Transition støtter forskning, som undersøger forskellige perspektiver på diskurs i vores moderne, turbulente verden.

Følg C-DiT på Facebook

C-DiT (Centre for Discourses in Transition) hører til på Institut for Kultur og Læring under det humanistiske fakultet på Aalborg Universitet.

C-DiT understøtter forskning inden for forskellige tilgange til diskurs i den turbulente verden der omgiver os. I disse krise- og forandringstider har vi brug for større erkendelse og forståelse af hvilken rolle diskurs og praksis spiller i forandringsprocesserne. Centeret ser det derfor som en væsentlig målsætning at undersøge hvordan et diskursperspektiv kan bidrage til demokratiske omstillingsprocesser der understøtter social og global retfærdighed. Desuden anerkender centeret at det ikke blot er diskurser der skaber forandringer, men at forandringer også skaber diskurser, og med det udgangspunkt fokuserer centeret på at kortlægge den diskursive forandrings natur.

Forskerne i C-DiT trækker på mange teorier og metoder inden for diskursstudier, og derudover henter de inspiration i forskellige andre kvalitative metoder inden for såvel human- som socialvidenskab. Således trækker forskerne fx på kritisk diskursanalyse, neksusanalyse, [public consultative] diskursanalyse, diskursteori, positiv diskursanalyse, præfigurativ diskursanalyse, kommunikation for social forandring, kommunikationsaktivisme og anvendte globale diskursstudier.

Centeret har et tæt samarbejde med det tværfakultære Big Video-projekt og Video Research Lab (VILA). Centeret er også medstifter af Interdisciplinære Diskursstudier (InterDisc) som er et netværk på tværs af fakultetets institutter. Desuden samarbejder centeret på forskellig vis med en række andre enheder på AAU, deriblandt forskningsgruppen Mattering: Centre for Discourse & Practice på Institut for Kommunikation og Psykologi og det tværfakultære Centre for Mobility and Urban Studies (C-MUS).

Kontakt

Centre for Discourses in Transition (C-DiT)
Paul McIlvenny, Head of Research Group
Kroghstræde 3, loake 3.242
9220 Aalborg Øst
Tlf: +45 9940 9169
paul@ikl.aau.dk