Institut for Kultur og Læring

CAPACITY BUILDING AND EVALUATION (CABE)

Om CaBE

CABE er en forskningsgruppe under Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Forskningsgruppen leverer forskningsbaseret viden og vidensprodukter, som bidrager med virkningsfuld kapacitetsopbygning, evaluering samt organisationsudvikling i private, offentlige og frivillige organisationer. Gruppen forsker ud fra et princip om dobbelt gyldighed, hvor der bedrives forskning, således at den forbedrer praksis og medvirker til udvikling af organisationer og institutioner samtidig med, at forskningen kvalificeres igennem praksis. 

Kontakt CaBE

Forskningsgruppeleder Julie Borup Jensen
Tlf: 9940 3440
E-mail: jbjen@hum.aau.dk

Kroghstræde 3, 4-222
9220 Aalborg Øst

Mere om CaBE

Følg CaBE på LinkedIn