Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Forskningsgruppen Center for Anvendt Filosofi (CAF) har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv.

Følg CAF på Facebook

Institut for Kultur og Læring

Center for Anvendt Filosofi (CAF)

Forskningsgruppen Center for Anvendt Filosofi (CAF) har fokus på filosofiens forskellige anvendelsesområder, fx inden for sundhed, teknologi, uddannelse, miljø og bæredygtighed, etik mv.

Følg CAF på Facebook

Center for Anvendt Filosofi (CAF) samler, organiserer og videreudvikler forskning i anvendt filosofi på hele Aalborg Universitet og henvender sig derfor til forskere og undervisere på alle fire fakulteter.

Anvendt filosofi er praktisk i den forstand, at filosofisk virksomhed skal ses i nær tilknytning til problemstillinger fra praksisfelter som fx:

  • Sundhedsvæsen
  • Bæredygtighed
  • Uddannelse
  • Teknologi

Forskerne i CAF ønsker at bidrage til løsning af problemer i disse praksisfelter med analytisk skarpe og kritiske undersøgelser.

Leder af forskningsgruppen er professor Antje Gimmler.

Fokusområder og forskningsprojekter

CAF

Medlemmer

Kontakt

Center for Anvendt Filosofi (CAF)
Forskningsgruppeleder: Professor Antje Gimmler
Tlf: 9940 7294
Kroghstræde 3, 5-243
9220 Aalborg Ø
gimmler@ikl.aau.dk