Institut for Kultur og Læring

Kultur og forbrug (CC)

Kultur og Forbrug (CC)

Forskningsgruppen ’Kultur og Forbrug’ beskæftiger sig med fænomener vedrørende forbruget og påskønnelsen af materielle varer samt immaterielle tjenester, forestillinger, oplevelser, steder og informationer. Vi positionerer forbrug som en integreret del af det bredere økonomiske, sociale og kulturelle hverdagsliv og er derfor også en tværfaglig gruppe knyttet til akademiske traditioner inden for sociologi, antropologi, geografi, kultur- og politiske studier. Gruppens forskning fokuserer på aktuelle forandringer og centrale forbrugsaspekter i samfundet, herunder:

• Forbindelser mellem international udvikling (dvs. relateret til teknologi, forbrugertendenser, samfundsmæssige ændringer) og lokale såvel som nationale forbrugsspørgsmål.

• Effekterne af digitalisering, nye markedsrelationer og infrastrukturer.

• Spørgsmål relateret til forbrugssamfundet, og de politiske, såvel som sociale, kulturelle og økonomiske systemer der konditionerer forbrug. 

 

Se hjemmesiden (på engelsk) 

Kontakt

Forskningskoordinator Laura James

Forskningskoordinator Laura James  

Kroghstraede 3 - 5.257
9220 Aalborg Øst

Telefon: +45 9940 9191
Email: james@hum.aau.dk