Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Communicating Organizations (ComOrg)

ComOrg er en forskningsgruppe, der identificerer, analyserer, diskuterer og vurderer en bred vifte af aktuelle aspekter i relation til organisationers kommunikation. ComOrgs perspektiv på organisationers kommunikation er eksplorativt og refleksivt.

Institut for Kultur og Læring

Communicating Organizations (ComOrg)

ComOrg er en forskningsgruppe, der identificerer, analyserer, diskuterer og vurderer en bred vifte af aktuelle aspekter i relation til organisationers kommunikation. ComOrgs perspektiv på organisationers kommunikation er eksplorativt og refleksivt.

Communicating Organizations (ComOrg) er en forskningsgruppe dedikeret til at identificere, analysere, diskutere og evaluere en bred vifte af aktuelle problemstillinger relateret til organisationernes centrale kommunikative aktiviteter.

Som titlen på forskningsgruppen indikerer, omfatter vi to store forskningsperspektiver: På den ene side ser vi på organisationer som sociale enheder, der konstant konstitueres i kommunikation. På den anden side ser vi på organisationer som sociale enheder, der i klassisk retorisk forstand kan fungere som 'afsendere', 'modtagere' og / eller 'genstande' for kommunikation.

Denne komplementaritet af synspunkter gør det muligt for ComOrg at udføre problemdrevet, kritisk organisatorisk kommunikationsforskning i alle aspekter af organisationslivet. Fra den diskursive konstruktion af identitet, forhold, medlemskab og kultur til branding. Fra kommunikationsideologier og øjeblikkelige kommunikationspraksis til sociokulturelle praksis. Fra socialt ansvar og organisationers politiske kommunikation til public relations.

Kontakt

Communicating Organizations (ComOrg)
Peter Kastberg, forskningsgruppeleder
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst

Tlf: +45 9940 9184
kastberg@ikl.aau.dk