AAU logo

Institut for Kultur og Læring

IRGIL - Interdisciplinære Litteraturstudier

IRGIL - Interdisciplinære Litteraturstudier

Forskningsgruppen IRGIL (Interdisciplinære litteraturstudier, eng. Interdisicplinary Research Group in Literary Studies) samler de litteraturvidenskabelige kompetencer på Institut for Kultur og Læring. Gruppens litteratursyn er både ekstrinsisk med fokus på litteraturens involvering i almene kulturelle og sociale forhold og dens samspil med andre medieformer, og intrinsisk med fokus på litteraturen i sig selv: Dens foranderlige udtryksformer, dens genrer og dens historie.

Gruppen opfatter i udgangspunktet litteraturvidenskab som en tværfaglig disciplin, der udvikler sig i fortløbende dialog med en lang række øvrige fagområder, som omfatter ikke blot samfundsvidenskab og sociologi, historie, filosofi, lingvistik og retorik m.m., som litteraturvidenskaben traditionelt er blevet forbundet med, men også fx jura og diverse natur- og sundhedsvidenskabelige fagområder som litteraturvidenskaben i de seneste årtier tillige har orienteret sig imod.

Gruppen har nogle særlige forskningsmæssige tyngdepunkter i bl.a. nordisk samtidspoesi, i økokritik, i litteratur og sted, i litteraturens sociale omstændigheder og i litteratur og identitetspolitik, som den både bidrager til analyser af og teoretiseringer over, såvel i et synkront som et diakront perspektiv. Gruppen beskæftiger sig med alle former for litteratur, fra kanoniserede klassikere til digital litteratur, og på alle litteraturens former, fra bogen til litterære performances.

Kontakt

Forskningskoordinator for IRGIL - Interdisciplinære Litteraturstudier: Jens Lohfert Jørgensen

Forskningskoordinator Jens Lohfert Jørgensen

Telefon: 9940 2857
Email: jenslj@hum.aau.dk

Mere om IRGIL