Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing)

Forskningsgruppen Language and Linguistics danner ramme om sprogforskningen på Institut for Kultur og Læring og omfatter sprogvidenskabelig grundforskning og anvendt sprogforskning i fremmedsprog og i dansk.

Institut for Kultur og Læring

Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing)

Forskningsgruppen Language and Linguistics danner ramme om sprogforskningen på Institut for Kultur og Læring og omfatter sprogvidenskabelig grundforskning og anvendt sprogforskning i fremmedsprog og i dansk.

Forskningsgruppen LangLing danner ramme for sprogforskningen på Institut for Kultur og Læring. Gruppen bedriver grundforskning og anvendt forskning i dansk, engelsk, tysk og spansk bl.a. inden for følgende områder: 

  • Sproglig funktionalitet (fx genreundersøgelser)
  • Sociolingvistik (fx sprogvarieteter og onomastik)
  • Tekstproduktion
  • Oversættelse (fx oversættelsesteknologi og intralingual oversættelse)
  • Grammatik
  • Fremmedsprogstilegnelse (på universitetet).

Kontakt

Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing)
Aage Hill-Madsen, Forskningsgruppeleder
Kroghstraede 3, 2-222
9220 Aalborg East, Denmark

Tlf: +45 9940 3287
hill@ikl.aau.dk