Institut for Kultur og Læring

FREMMEDSPROG OG SPROGFORSKNING (LangLing)

 

Forskningsgruppen LangLing danner ramme for sprogforskningen på Institut for Kultur og Læring. Gruppen bedriver grundforskning og anvendt forskning i dansk, engelsk, tysk og spansk bl.a. inden for følgende områder: 

  • Sproglig funktionalitet (fx genreundersøgelser)
  • Sociolingvistik (fx sprogvarieteter og onomastik)
  • Tekstproduktion
  • Oversættelse (fx oversættelsesteknologi og intralingual oversættelse)
  • Grammatik
  • Fremmedsprogstilegnelse (på universitetet).

Besøg hjemmesiden (på engelsk)

Kontakt


Forskningskoordinator Christina Schoux Casey

Kroghstræde 3 
9220 Aalborg Øst

Telefon: 4166 1352
Mail: casey@hum.aau.dk