Institut for Kultur og Læring

FREMMEDSPROG OG SPROGFORSKNING (LangLing)

Fremmedsprog og Sprogforskning (LangLing)

 

Forskningsgruppen LangLing danner ramme for sprogforskningen på Institut for Kultur og Læring. Gruppen bedriver grundforskning og anvendt forskning i dansk, engelsk, tysk og spansk bl.a. inden for følgende områder: 

  • Sproglig funktionalitet (fx genreundersøgelser)
  • Sociolingvistik (fx sprogvarieteter og onomastik)
  • Tekstproduktion
  • Oversættelse (fx oversættelsesteknologi og intralingual oversættelse)
  • Grammatik
  • Fremmedsprogstilegnelse (på universitetet).

Besøg hjemmesiden (på engelsk)

Kontakt


Forskningskoordinator Christina Schoux Casey

Kroghstræde 3 
9220 Aalborg Øst

Telefon: 4166 1352
Mail: casey@ikl.aau.dk