Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Processer og Læring i Organisationer (POLO)

Forskningsgruppen Processer og Læring i Organisationer (POLO) har som formål at drive forskning i organisatoriske processer samt i lærings- og vidensbaseret organisationsforandring. Der er fokus på samspillet mellem organisationsudvikling, læreprocesser, viden og uddannelse.

Bøger af POLO

Institut for Kultur og Læring

Processer og Læring i Organisationer (POLO)

Forskningsgruppen Processer og Læring i Organisationer (POLO) har som formål at drive forskning i organisatoriske processer samt i lærings- og vidensbaseret organisationsforandring. Der er fokus på samspillet mellem organisationsudvikling, læreprocesser, viden og uddannelse.

Bøger af POLO

Forskningsgruppen POLO centrerer sin forskning inden for fem hovedområder:

  • Organisatoriske processer
  • Organisatorisk læring
  • Forandring og innovation i organisationer
  • Udvikling af ledelse og samarbejde
  • Samskabelse og trivsel i organisationer.

Organisationers indretning og rolle i samfundet er i kontinuerlig forandring, og studier af læring, udvikling og menneskelige praksisformer i og omkring organisationer – såsom ledelse og uddannelse – forandres tilligemed.

Vi arbejder ud fra participatoriske forskningstraditioner, hvor forskere og praktikere samarbejder i fælles udforskning og udvikling af det organisatoriske liv, dets praksis- og professionsformer, anvendte programmer, politikker og teknologier samt betydningen af disse for den menneskelige erfaringsverden og for læring og trivsel i organisationer.

Vi har en lang tradition for facilitering af og forskning i organisatoriske lærings- og forandringsprocesser. Med afsæt i socialpsykologi og humanvidenskabelige tilgange til mennesket som fortolkende, meningsskabende og gensidigt forbundet med dets omverden, er det vores mål at frembringe praksisrelevant forskningsbaseret viden. Denne viden er til gavn for praktikere, beslutningstagere og forskere, der beskæftiger sig med organisering, organisatoriske praksisformer samt organisatorisk læring og forandring.

Vi gør en dyd ud af at bidrage til udvikling af aktionsforskningsmetoder og relaterede tilgange, herunder refleksive og fortolkende kvalitative traditioner samt æstetiske forskningsmetoder. Disse metoder er med til at fremme en demokratisk, inkluderende og verdensvendt engagement i selve forskningsprocessen.

Forskningsfelter

Bøger af POLO

POLOs medlemmer har bidraget til en lang række bøger om organisatorisk læring, ledelsesudvikling og aktionsforskning. Læs mere om nogle af bøgerne her

Se POLO's bøger her

POLO

Medlemmer

Kontakt

Processes and learning in organizations (POLO)
Lone Hersted Forskningsgruppeleder
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst
Telf: 2370 8684
lhersted@ikl.aau.dk