Institut for Kultur og Læring

POLO

Forskningsgruppen POLO ved Aalborg Universitet forsker i organisatoriske processer, organisatorisk læring, forandring og innovation i organisationer samt udvikling af ledelse, samarbejde, samskabelse og trivsel i organisationer.

Organisationers indretning og rolle i samfundet er i kontinuerlig forandring, og studier af læring, udvikling og menneskelige praksisformer i og omkring organisationer – såsom ledelse og uddannelse – forandres. I POLO arbejder vi ud fra participatoriske forskningstraditioner, hvor forskere og praktikere på tværs af forsker-praktiker skellet samarbejder i fælles udforskning og udvikling af det organisatoriske liv, dets praksis- og professionsformer, anvendte programmer, politikker og teknologier samt betydningen af disse for den menneskelige erfaringsverden og for læring og trivsel i organisationer.

POLO har en lang tradition for facilitering af og forskning i organisatoriske lærings- og forandringsprocesser. Med afsæt i socialpsykologi og humanvidenskabelige tilgange til mennesket som fortolkende, meningsskabende og gensidigt forbundet med dets omverden, er vores mål som forskningsgruppe at frembringe praksisrelevant forskningsbaseret viden til gavn for praktikere, beslutningstagere og forskere, der beskæftiger sig med organisering, organisatoriske praksisformer samt organisatorisk læring og forandring. Vi gør en dyd ud af at bidrage til udvikling af aktionsforskningsmetoder og relaterede tilgange, herunder refleksive og fortolkende kvalitative traditioner samt æstetiske forskningsmetoder, til fremme af øget demokratisk, inkluderende og verdensvendt engagement i selve forskningsprocessen.

Kontakt POLO

Forskningsgruppeleder Søren Frimann
Forskningsgruppeleder Søren Frimann
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst
Telf: 2116 9785
E-mail: frimann@hum.aau.dk

Mere om POLO