Institut for Kultur og Læring

THE TECHNO ANTHROPOLOGY RESEARCH GROUP (TANT)

Forskningsgruppen i Teknoantropologi forsker i sociale og tekniske innovationsprocesser, som har afgørende betydning for aktuelle og fremtidige samfundsmæssige udfordringer.

Komplicerede samfundsmæssige udfordringer vil næppe blive løst gennem tekniske fix. Derfor tror vi, at brugbare løsninger og ansvarlig teknologiudvikling skal bygge på hensyntagen til sociale relationer, inddragelse af brugere, og en dyb forståelse af, hvordan teknologi bliver brugt i praksis.

 Gruppen forsker i spørgsmål så som:

  • Hvordan kan brugere blive aktive deltagere i teknologisk innovation og design?
  • Hvor kan vi som individer og samfund forholde os til de risici, videnskontroverser og etiske dilemmaer, som opstår i forbindelse med nye teknologier?
  • Hvordan forandrer teknologi menneskers erfaringer, aktiviteter og performance?

Forskningsgruppen er vært for Teknoantropologisk Laboratorium (TANTlab) – et pris-vindende digital metode laboratorium med en stærk interdisciplinær forankring i videnskabs- og teknologistudier. Mange af gruppens forskningsprojekter bliver udført i samarbejde med laboratoriet. 

Alle gruppens medlemmer er aktive forskere, og alle senior medlemmer underviser på teknoantropologi uddannelsen.

 

Besøg tant-hjemmesiden

Forskningsleder Torben Elgaard Jensen

Forskningsleder Torben Elgaard Jensen
Telefon: 9940 3394, 4077 9596
Email: tej@hum.aau.dk 

A.C. Meyers Vænge 15, A, 2-3-312
2450 København SV, Danmark