Spring til indhold

Institut for Kultur og Læring

Tourism, Consumption & Sustainability (TCS)

Den tværfaglige forskningsgruppe Tourism, Consumption & Sustainability -(TCS) forsker i problemstillinger der relaterer til turisme og hverdagsforbrug med et særligt fokus på bæredygtighed.

Institut for Kultur og Læring

Tourism, Consumption & Sustainability (TCS)

Den tværfaglige forskningsgruppe Tourism, Consumption & Sustainability -(TCS) forsker i problemstillinger der relaterer til turisme og hverdagsforbrug med et særligt fokus på bæredygtighed.

Den interdisciplinære forskningsgruppe Tourism, Consumption & Sustainability (TCS), arbejder med problemstillinger omkring turisme og hverdagsforbrug, med et særligt fokus på bæredygtighed. Gruppen undersøger aktuelle problematikker i turisme og forbrug i en bredere kontekst af sociale, kulturelle og politiske udfordringer. Forskningen trækker på en række akademiske felter fra humaniora og samfundsvidenskab, med det mål at bidrage til en mere bæredygtig og inkluderende fremtid.

Vi forsker i samarbejde med mange stakeholdere, heriblandt studerende, organisationer og virksomheder, for at producere viden der er brugbart både for akademikere, i praksis, og for samfund.

Forskningsfelter:

  • Turismepolitikker, ledelse og destinationsledelse
  • Forbrugerkultur og praksis
  • Køn, race og seksualitet i forbrug og turisme
  • Branding og place marketing
  • Bæredygtig innovation og iværksætteri
  • Mobilitet i turisme og hverdagsliv

Kontakt

Tourism, Consumption & Sustainability (TCS)
Laura James, forskningsgruppeleder
Kroghstræde 3 - 5.257
9220 Aalborg Øst

Tlf: +45 9940 9191
james@ikl.aau.dk