Institut for Kultur og Læring

Dagtilbudskonferencen 'sammen om kvalitet'

LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning på Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universi- tet, sætter med konferencen ’Sammen om kvalitet’ fokus på vigtige områder af arbej- det med at realisere den styrkede pædago- giske læreplan samt det generelle arbejde med at løfte kvaliteten i dagtilbud. Det vigtige arbejde med kvalitet kræver bl.a. viden om, hvordan børns trivsel og læring kan understøttes i praksis, samt hvilken værdi, dette skaber for børnene på både kort og lang sigt. Ligeledes kræver det faglig ledelse, og herunder etablering af en samarbejds- og evalueringskultur.

På konferencen får du som medarbejder og leder i dagtilbud, eller som pædagogisk konsulent mv. inspiration til tilgange og metoder til arbejdet med kvalitet i praksis. Ligeledes får du viden om vigtige forhold knyttet til børns trivsel og udvikling, der kan understøtte dette vigtige arbejde.
 

TEMA: SAMMEN OM KVALITET

Forskning viser, at kvaliteten af vores dagtilbud har stor betydning for børns liv, både på kort og lang sigt. Der er derfor naturligt en stor interesse hos ledere af dagtilbud, pædagogiske konsulenter og forvaltninger for at undersøge kvaliteten af dagtilbuddene, og for at blive oplyst om de forhold, der har betydning for kvaliteten.

I arbejdet med at sikre, at der er kvalitet i børns liv i dagtilbuddene, er det vigtigt at få identificeret de områder, hvor der er et forbedringspotentiale, samt at vælge de indsatser, der skal bidrage til arbejdet med at udvikle kvaliteten. Først når de ting er på plads, kan man igangsætte et målrettet forbedringsarbejde. I dette arbejde bliver samarbejdet mellem forskere, ledelser og praktiske aktører af afgørende betydning.


FOKUS PÅ DATA OG FORSKNINGSINFORMERET FORBEDRINGSARBEJDE

LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning på Institut for Kultur og Læring, AAU, sætter med konferencen ’Sammen om kvalitet’ fokus på data og forskningsinformeret forbedringsarbejde gennem samarbejder mellem forskere, forvaltninger, medarbejdere og ledelser i dagtilbud i Norge og Danmark.

Konferencedagen vil indeholde faglige oplæg i plenum samt workshops over forskellige temaer med relevans for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. På konferencen vil du blandt andre møde:

  • Forskningsleder Janne Hedegaard Hansen
  • Professor May Britt Drugli
  • Professor Charlotte Ringsmose
  • Professor Thomas Nordahl
  • Professor Stig Brostrøm

Du vil desuden møde en række aktive deltagere i workshops fra forskellige forsknings- og udviklingssamarbejder, forbedringsprojekter m.fl.

Se programmet her, eller download programmet som pdf gennem linket herunder:

 

Download program pdf her
 

Tilmeldning her

 

Yderligere info hos Ole Hansen: oh@ikl.aau.dk eller 4022 0271


ARRANGØR

LSP – Laboratorium for Praksisrettet Dagtilbuds- og Skoleforskning
Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

LSP knytter forskningsviden, professionsviden og praksisviden sammen, for nøglen til kvalitet i gode dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser er pædagoger, lærere og ledere, der ved, hvad der virker i dagtilbuddets og skolens daglige liv, og som har indsigt og autoritet til at omsætte denne viden til praktisk samvær og udvikling gennem omsorg, læring og undervisning.